Procesas

Procesas - tai toksai vyksmas, kada kažkas vyksta. Tai tokia filosofija, kuri vienok pavirsta į labai realius reikalus, kai kalba užeina, pvz., apie kokį nors pardavimų procesą, nes tasai atneša pinigus, o su pinigais tai ne juokai, nes jų ne juokais visiems reikia.

Būna daug procesų, kurie labai įvairūs:

Čia tiesiog pavardinome dalį, kad atsirastų supratimo pas jus, kad visa tai apima tiek visokių dalykų ir sričių, kad yra aiški nesąmonė. Nes negali būti viskas apie viską.

Dar kai kurie aiškina, kad jei kartojasi - tai reiškia, kad procesas, bet jei kaskart reikia planuotis savaip, nes kaskart vis neišvengiamai kitaip - tai jau projektas. O dar būna visokie procesų aprašymai beigi procedūros, kur viskas būna vizualiai parodyta, kaip tai atrodo. Tai šitos nesąmoningos schemos išties yra panašiai kaip kokios čakros, nes labai daug dvasingumo jose, tačiau darbo jos niekaip nedaro ir todėl niekam tų jūsų schemų nereikia, atsikniskit jūs nuo mūsų, nes ir taip darbo per daug.

O dar būna toksai procesinis valdymas, kažkokia tai kokybės vadyba ir dar ISO-9001 standartas. Tai čia irgi viskas apie visokius procesus.