Numeris - tai toksai skaičius, tiktai kai eina iš eilės, tai pagal jį galima ką nors sunumeruoti ir sužymėti, o paskui ir suskaičiuoti. Štai pavyzdžiui, kam nors gali būti prilipintas numeris 0, o kažkam kitam - 1, o kam nors - 6, o dar kam nors - 69, tai apie visus kas nors ką nors paskui gali pagal tą numerį pasakyti.

Dar pagal numerius sudaroma visokia numerologija ir kabala, o taip pat - dar ir visokios skaičiavimo sistemos, nes jos irgi apie numerius, kadangi tenai skaičiai irgi yra kažkaip tai savaip sunumeruoti.