Mėšlas

Mėšlas - tai tokia šūdo rūšis, kuri yra padoresnė už žmogšūdį, tačiau ne tokia padori, kaip išmatos, nes žodis skamba ne taip inteligentiškai. Gi vienok, o dar ir kitą vertus, šitas žodis yra tradiciškas, atitinka liaudies kultūrą ir todėl turi gilų dvasingumą, kurio visokiose ten miestietiškose sąvokose neaptiksi.

Paprastai mėšlu vadinamos visokios trąšos, kurios natūralios kilmės - pvz., karvių mėšlas ar arklių mėšlas. Toksai mėšlas tinka visokiems daržams tręšti ir yra ekologiškas, nes natūraliai pagamintas. Dar tokiu mėšlu kartais būna, kad kokie nors kaimiečiai ir drabstosi, nes tai toksai jų humoras būna.

Kartais dar mėšlu vadinamas būna bulšitas, tačiau pastarasis yra svetimybė, todėl ir mūsų šaliai neturėtų būti siūloma.