Infantilizmas

Infantilizmas - specifinė silpnaprotystė, atsirandanti ne tiek dėl šiaip įgimto silpnaprotiškumo, kiek dėl sulėtėjusio vystymosi ar kokių panašių priežasčių.

Skirtingai nuo oligofrenijos, vaikai su infantilizmu tiesiog atsilieka nuo kitų - ir fiziškai, ir psichiškai yra tokie kaip ir jaunesni, pvz., sulaukę 7 metų amžiaus, gali atrodyti ir elgtis taip, lyg būtų kokių 5 metų. Jokie specifiniai oligofrenijos požymiai, kaip kad nesidomėjimas aplinka, vangumas ar pan. - nėra pastebimi.

Paprastai infantilūs vaikai lengviau pavargsta, yra jautresni, nelinkę laikytis visokio mokyklinio režimo, pasižymi mažesniu rimtumu, nelinkę būti susikaupusiais, daug fantazuoja. Ilgainiui, vaikams augant, infantilumas pasibaigiai ir tie patys vaikai tampa normaliais.

Esant kitokiems psichikos sutrikimams, pas pacientus gali atsirasti antrinis infantilumas - t.y., netikras demencijos ar pseudodemencijos pobūdžio degradavimas ir suvaikėjimas, kylantis dėl kažkokios smegenų ligos. Tokia simptomatika pasitaiko, esant psichopatijoms, isterijoms, šizofrenijai ir pan.. Toksai pseudoinfantilumas vadinamas kaip puerilizmas.