Atatinkamas straipsnis

Vėl Atatinkamas...

Matomai atsižvelgiama į anksčiau išdėstytas aplinkybes bei vieksnius, kurių pasekoje, išvardytos išvados bei nuorodos (Linkai), pagal išdėstytą medžiagą, gali būti traktuotjami irkaip atitinkantys tam tikrus Cenzūruota kodekse vardyjamus straipsnius, todėl , remiantis Cenzūruota įstatymo dėl Cenzūruota pakeitimo Cenzūruota pakeitimo Cenzūruota punktu, normatyvas gali būti taikomas kartu su išimtimis, atatinkamai, prieštaraujančiomis Protingumo ir tiesingumo kriterijams ar esamai (irba) buvusiai Teismų praktikai...

Todėl... To be Continued