Pipedija - tautosaka, gandai, kliedesiai ir jokios tiesos! Durniausia wiki enciklopedija durnapedija!


Vilniaus kraštas

Iš Pipedijos - durniausios enciklopedijos.
(Nukreipta iš Vilniaus Kraštas)
Jump to navigation Jump to search

Vilniaus kraštas arba Vidurio Lietuva, dar užvadintas Litwa Srodkowa - anokia buvo valstybė kadaise, kai kažkaip nesusikalbėję ir pasikėlę Lenkijos kariškiai nutarė su Lietuva kalbėtis iš jėgos pozicijų.

Tai valstybė buvo neaiški, su kažkokiom marionetinėm užmojom būti valdoma iš Varšuvos, taip kad neilgai tegyveno ir prisidengdama kokiais tai referendumais, prisijungė prie Lenkijos.

Tai dar buvo tokia įdomi istorija, kad tasai referendumas pasirodė besąs neveiksniu ne tik dėl to, kad šiaip jau teritoriniam vientisumui tai negali galioti pagal jokią tarptautinę teisę, bet dar ir todėl, kad ans neįvyko, o neįvyko tik dėl to, kad prie Lietuvos norėję gyventi žydai ėmė ir užboikotavo viską, pareikšdami, kad prie Lenkijos nesijungisą, nes nori būti su Lietuva ir viskas.

Tai labai įdomu, kad dabar šito kažkodėl nelabai kas beprisimena matyt.

O paskui jau, kai Lietuva Vilniaus kraštą atgavo, tai buvo keistas toksai dalykas, kad tenai vardan sulietuvinimo labai stengėsi toksai Vladas Niunka, buvęs LTSR švietimo ministru, tai 1948 metais 367 lietuviškos mokyklos vienu kartu buvo uždarytos, o vietoje jų atidarytos lenkiškos. Tai matyt tam, kad išlaikyti Vilniaus kraštą kuo artimesniu toms Litwa Srodkowa idėjoms beigi išsaugoti vietinių gyventojų atmintį beigi pagarbą savo istorijai.