Pipedija - tautosaka, gandai, kliedesiai ir jokios tiesos! Durniausia wiki enciklopedija durnapedija!


Radioaktyvi spinduliuotė

Iš Pipedijos - durniausios enciklopedijos.
Jump to navigation Jump to search

Radioaktyvi spinduliuotė arba radioaktyvumas - tai tokia spinduliuotė, kurią skleidžia įvairios radioaktyvios medžiagos, kai jose vyksta įvairios branduolinės reakcijos. Įvairūs dibilai šitą spinduliuotę labai neretai painioja su radijo bangomis, mat ir ten, ir ten yra "radio".

Radioaktyvi spinduliuotė labiausiai žinoma dėl to, kad sukelia spindulinę ligą ir šiaip yra kenksminga žmonėms.

Radioaktyvios spinduliuotės pavadinimas yra kilęs iš tokio radioaktyvaus elemento - radžio, kurį betirdami, mokslininkai kadaise ir atrado, kad tasai skleidžia neaiškius spindulius. Išties gi su jokiomis radijo bangomis tai nieko bendro neturi.

Yra daug labai skirtingų radioaktyvios spinduliuotės rūšių. Kelios pirmosios yra vadinamos pagal graikų abėcėlės raides:

  • Alfa spinduliavimas - tai tiesiog visiškai pilnai jonizuoti (jokių elektronų neturintys) helio branduoliai, lekiantys greičiu, gana artimu šviesos greičiui
  • Beta spinduliavimas - tai elektronų srautas, kur tie elektronai sklinda greičiu, artimu šviesos greičiui
  • Gama spinduliavimas - tai elektromagnetinės bangos, kurių dažnis yra daugybę kartų didesnis, nei matomos šviesos ar netgi negu rentgeno

Šios trys spinduliuotės rūšys buvo atrastos, kai pirmi mokslininkai bandė tirti tų dalelių skvarbą ir atrado, kad alfa spinduliuotę juntamai susilpnina netgi storesnis sluoksnis tankaus (kreidinio) popieriaus, beta spinduliuotė negeba prasimušti per kokį nors storesnės plieninės skardos lapą, o štai gama spinduliuotė prasimuša net ir per centimetrinį sluoksnį švino.

Vėliau buvo pastebėta, kad stipriame elektriniame lauke alfa spinduliuotė eina į vieną pusę, beta spinduliuotė - į priešingą pusę, o gama spinduliuotė krypties išvis nekeičia.

Dar vėliau buvo atrastos kelios kitos spinduliuotės rūšys, tačiau didesne dalimi jos - žymiai retesnės. Dažniausiai būna tokios papildomos spinduliuotės rūšys:

  • Neutronai - neutralios dalelės, kurios paveikia įvairius lengvus svarbius ląstelių junginius ir žmones žudo visai neblogai
  • Pozitronai - primena beta spinduliavimą, tačiau kiek kenksmingesni, bet tokia spinduliuotė yra reta
  • Protonai arba vandenilio branduoliai - primena savybėmis alfa spinduliavimą, bet yra kiek skvarbesni ir kiek mažiau kenksmingi
  • Deuteronai arba deuterio branduoliai - yra tarpiniai tarp protonų ir alfa spinduliavimo