Pipedija - tautosaka, gandai, kliedesiai ir jokios tiesos! Durniausia wiki enciklopedija durnapedija!


Kalbininkai

Iš Pipedijos - durniausios enciklopedijos.
(Nukreipta iš Kalbininkas)
Jump to navigation Jump to search

Kalbininkai aišku norėtų taip vadintis, o ir būna tokių išties, katrie giliai supranta kalbos monus irgi sakinio disinchronizaciją netgi įvaldę, ar netgi semiotiką irgi kitus šposus, tai čia jau nuostabūs žmonės tokie, kaip kad garbieji Bronys Savukynas ar žymusis Algirdas Julius Greimas, kur visaip protingai parašydavo ir papasakodavo.

Bet tai aišku, absoliučiai totali dauguma kalbininkais save vadinančiųjų su kalbininkais nieko bendra neturi, o vadintini tiesiog kalbainiais, panašiai, kaip mėsainiais, katruose nei tikros mėsos nėra, nei jie išvis taip vadintini...

Dažnas kalbainius su kalbininkais painioja, bet šitai gi neatleistina: nors dažnas kalbininku besivadinantis išties tėra koks nors kalbainis ar kalbajobas, betgi ne visada. Gi tuo tarpu netgi dauguma įvairių kalbonacių beigi kalbainių visai nėra kalbininkai, o tiktai kažkokiai naujakalbei prijaučiantys sektantai kažkokie.