Pipedija - tautosaka, gandai, kliedesiai ir jokios tiesos! Durniausia wiki enciklopedija durnapedija!


Juodašimtininkai

Iš Pipedijos - durniausios enciklopedijos.
Jump to navigation Jump to search

Juodašimtininkai - dažniausiai taip vadinami tarp 1905 ir 1917 metų aktyviai veikę rusofašistų judėjimai, kilę iš gerokai ankstesnių laikų, kai dar pirmoje XIXa. pusėje visokie slavianofilai kūrė teorijas apie aukštesnę slavų rasę ir aukščiausią rusų tautą. Anuosyk sukurtos teorijos, sakančios kad visi, kas ne slavai - tai žemesnės rasės bei tautos, tapo pagrindu tokiam vat ankstyvam rusofašizmui.

Juodašimtininkų judėjimai nebuvo vienalyčiai, bet dauguma jų buvo monarchistiniai, netgi sudievinantys carą, persimaišę su rusų pravoslavų cerkve ir dėl visų pasaulio negerovių kaltinantys žydus.

Paprastai tie rusofašistai nieko protingo nesugalvodavo, o tik kliedėdavo ekonominius absurdus apie monetarines sistemas, pinigus kaupiančius žydus, masoneriją, o kitu metu - keldavo riaušes ir pogromus.

Rusofašistinių judėjimų anuo metu buvo daug ir įvairių - pvz., Rusijos monarchinė partija, Rusų liaudies sąjunga, Archangelo Michailo sąjunga ir panašiai. Kadangi jau tuometė spauda tokias organizacijas vadino juodosiomis šimtinėmis, tai greitai tie šitą pavadinimą patys perėmė ir ėmė taip ir vadintis - juodašimtiniais arba juodašimtininkais.

Po I Pasaulinio karo visos rusofašistinės svajonės apie Rusijos Imperijos išplėtimą žlugo, tad ir tie juodašimtininkai iširo.