Pipedija - tautosaka, gandai, kliedesiai ir jokios tiesos! Durniausia wiki enciklopedija durnapedija!


Cicilikai

Iš Pipedijos - durniausios enciklopedijos.
Jump to navigation Jump to search

Cicilikai - taigi visokie bedieviai, laisvamaniai ir kitokie, kokie tik netiki bažnyčia taip smarkiai, kaip jiems tikėti lieptų kokios nors visai jau marazmatinės davatkos, katros net apsiputojusios rėkia, kai pamato ką nors negero.

Pats žodis "cicilikas", atrodo, dar kokiame XIXa. kilo iš žodžio "socialistas", katro niekas nesuprasdavo, ir netgi kunigai neištardavo. O dar kunigai būdavo kokie nors lenkai, tai lenkiškai tuos socialistus ir vadindavo, maždaug "szszosczsialnesczsctilszynsczkienk", tai lietuviškai ausiai šitai skambėdavo kaip "cze-cze-lik-czse", t.y., "cicilistas", o paskui jau ir išvis "cicilikas".

Štai toks vat žodis "cicilikas" anuomet ir prigijo, tiesa jau be sąsajų su socializmais, o tiesiog su paprasta prasme - kad bedievis, laisvamanis ir į bažnyčią nevaikštantis koks nors atmata.