Pipedija - tautosaka, gandai, kliedesiai ir jokios tiesos! Durniausia wiki enciklopedija durnapedija!


Aleksandras Makedonietis

Iš Pipedijos - durniausios enciklopedijos.
Jump to navigation Jump to search
Vaje.. nebeliko ko užkariauti... Parmenijau !!! Iš kairės - Ptolemėjus būsimas Egipto valdovas, toliau Parmenijus, mylimas Aleksandro mylimasis, toliau makedonų kareivis ir... pats Alexandras !!

Šiais laikais mes 18 ar 20-ties baigiame mokyklą ir bandome įsitvirtinti pasaulyje, bet anksčiau buvo visai kitaip. Žmogus gyvendavo apytiksliai 40 metų, o 50-ties būdavo jau senuolis, be dantų ir su pažeistu stuburu.

Aleksandras buvo vos 20 metų, kai tapo Makedonijos (Šiaurės Graikija) karaliumi. Tai įvyko apie 350 - tuosius metus pr.m.e. Dabartinis dvidešimtmetis net savo šuns nemoka valdyti, o ten valstybė, intrigos ir karai...

Philypas II buvo Aleksandro tėvas ir mokė savo sūnų valdyti valstybę. Buvo tikrai išmintingas karalius, gal net išmintigesnis už Aleksandrą, na bet Aleksandro buvo kiti tikslai. Pilypas rūpinosi savo šeima, skirtingai nuo Alexo, nusamdė geriausius mokytojus, tame tarpe Aristotelį. Aleksandras išaugo tarp geriausių to meto mokytojų, ir tai nenuėjo veltui.

Daugelis nevertina Philypo II, žino tik kaip Alexo tėvą ir numirusį karalių prieš Aleksandrą. Yra ganėtinai kitaip - Aleksandras viską išmoko iš savo tėvo ir pritaikė tai ateityje.

Tarkim - anksčiau graikai (tame tarpe makedoniečiai) kovodavo tik hoplitais t.y. skydų siena su trumpomis ietimis, taip bandydami stumti ir žudyti priešus (taip buvo nugalėtas Maratono mūšis), bet Philypas įvedė falangą, t.y. priekiniai kariai turi skydus ir trumpas ietis, antra eilė su skydais ir ilgesnėmis ietimis, trečia eilė - be skydų tik ietys kurios yra tokios ilgos, kad siekia prišakinę eilę ir t.t. Tokios falangos neįmanoma įveikti iš priekio.

Kavalerija anksčiau dengė tik flangus, o pagal Philypo įvestą taktiką, raiteliai turi supti priešo kariuomenę ir įsiveržti į užnugarį.

Tai taip ir savo armiją formavo Aleksandras, tarp kitko Philypas II kūrė planą įsiveržti į Persiją, tai tais planais pasinaudojo ir Aleksandras.

Turėjo tokią motiną Olimpiją, kuri buvo kaip Aleksandras II - asis, valdė Makedoniją, kol sūnelis engė zaoatristristus, induistus ir būsimus musulmonus. Tais laikais labai buvo gajos graikų mitologijos istorijos... kurios buvo tikrai skaitoma kaip tikra istorija, labai Homeras toks prisidėjo, apie Achilą ar Troją ar dar kažką. Tai ta Olimpija savo vaikui Aleksandrui nuo jaunystės teigė, kad jis yra kaip koks Achilas Dziauso sūnus ir kiti jam net tapkės neverti. Vot kiekvienam tokią motiną!!

Taip apsiginklavęs, turėdamas gerus Philipo II parinktus generolus, nesunkiai numarino graikų sukilimą ir tapo visos Graikijos imperatoriumi, nors laikėsi demokratijos ir ją skleidė visur, bet tai tikrai pirmas imperatorius.

Rytai.. oi tie mįslingi Rytai... Egiptas, Persija, Babilonas, Afganistanas, Turkija, vakarų Indija, tai dabartinės valstybės ir ne tik, kurias nukariavo Aleksandras per kelis metus, netgi bėgdamas be sustojimo negalėsi taip greitai apibėgti tos teritorijos, kaip Alexas jas užkariavo - tikras taktinis ir strateginis talentas.

Numirė taip pat kaip ir gyveno, greitai ir jaunas.. Dar norėjo užkariauti Arabiją ir Italiją ... o gaila, gal teroristų dabar būtų mažiau.. na iš Arabijos ir musulmonų visokių..

Ave Alexander !!!