Pipedija - tautosaka, gandai, kliedesiai ir jokios tiesos! Durniausia durnapedija! Nusišnekėjimų šventovė!

Rusija: Skirtumas tarp puslapio versijų

Iš Pipedijos - durniausios enciklopedijos.
Peršokti į: navigaciją, paiešką
(Rusijos santykiai su Lietuva)
(Dar kažkokie istoriniai pastebėjimai apie Rusiją)
Eilutė 41: Eilutė 41:
 
* Pskovo, Novgorodo, Smolensko sritys Rusijoje - tai anksčiau buvusios nepriklausomos ir sėkmingos kunigaikštystės, kurios nieko bendro su Maskolija neturėjo, tačiau buvo žiauriai okupuotos totoriškos Maskvos kunigaikštystės (1462, 1478 ir 1654 metais). O jau paskui viskas persimaišė. Tik vat nei viena iš okupuotų kunigaikštysčių neišlošė iš to.
 
* Pskovo, Novgorodo, Smolensko sritys Rusijoje - tai anksčiau buvusios nepriklausomos ir sėkmingos kunigaikštystės, kurios nieko bendro su Maskolija neturėjo, tačiau buvo žiauriai okupuotos totoriškos Maskvos kunigaikštystės (1462, 1478 ir 1654 metais). O jau paskui viskas persimaišė. Tik vat nei viena iš okupuotų kunigaikštysčių neišlošė iš to.
 
* Aukso Orda ir jos sukurta Maskolija - vienintelės dvi pasaulio šalys, kur visi žmonės buvo skelbiami vergais. Vėliau Aukso Orda iširo, o ir Maskolijoje vergovinė santvarka sušvelnėjo, pavirsdama į baudžiavinę, tačiau baudžiava realiai tenai išliko iki pat XIXa. pabaigos, o paskui, susikūrus SSRS, vėl buvo atkurta - tik jau kaip kolūkių ir lagerių sistema.
 
* Aukso Orda ir jos sukurta Maskolija - vienintelės dvi pasaulio šalys, kur visi žmonės buvo skelbiami vergais. Vėliau Aukso Orda iširo, o ir Maskolijoje vergovinė santvarka sušvelnėjo, pavirsdama į baudžiavinę, tačiau baudžiava realiai tenai išliko iki pat XIXa. pabaigos, o paskui, susikūrus SSRS, vėl buvo atkurta - tik jau kaip kolūkių ir lagerių sistema.
 
+
Beje, ar jūs pastebėjot, kad [[SSSR]] ir Rusijos himnai vienodi (nors žodžiai skiriasi, melodija ta pati)? Ir dvasia beje, irgi tokia kaip anais laikais...
 
+
  
 
== Tautiniai papročiai ==
 
== Tautiniai papročiai ==

20:05, 6 birželio 2014 versija

 Crystal Clear action button cancel.png  Šis straipsnis yra puolamas vandalų, buvo mažiausiai vienas bandymas trinti jo turinį!
Manome, kad čia užlipome kažkam ant nuospaudos! Teisybė akis bado! Vagie, kepurė dega! Įleisk kiaulę į trobą tai ir ant stalo užlips!
Tai čia jau dabar rusai taip savo vėliavą vaizduoja

Rusija - nuo seno mūsų šalis kaimynė, ale gi nekokia, nesgi tą ir tedaro, kad kaltina visus rusofobija, o pati tik ir užpuldinėja aplinkinius. Lietuvą okupavo du kartus - vieną sykį dar 1793, tai paskui daugiau kaip šimtą metų truko, kol išsilaisvinom. Antrą sykį okupavo 1940, tai paskui jau po pusės šimtmečio išsilaisvint pavyko.

Brangi mums ši šalis daugeliu prisiminimų - tai ir Puškinas, ir Jekaterina II, ir Muravjovas, ir Sniečkus bei visokie antrieji sekretoriai, o ir daug kultūrinio paveldo.

Dabar gi jau Rusija ėmė garsėti dar ir savo visokiomis koloradų juostelėmis ir kitais žavingais simboliais. Santvarka, kol Vladimiras Putinas valdė, per kelioliką metų grakščiai pasikeitė ir iš oligarchų dominuotos chaotiškos-banditiškos, bet visgi demokratijos pavirto į naujovišką, apie kurią nekurie sako, kad tai - rusofašizmas.


Rusijos santykiai su Lietuva

Rusija buvo okupavusi Lietuvą kelis kartus - pirmą kartą dar cariniais laikais, kai buvo išskaldyta Abiejų Tautų Respublika, po ko sekė keli lietuvių sukilimai su trumpalaikiu išsilaisvinimu ir pakartotine okupacija bei gyventojų žudynėmis, taip pat kariavo su Lietuva ir po Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 1918, vėl okupavo 1939 ir pradėjo gyventojų žudynes, po to vėl kilo sukilimas, po kurio sekė vokiečių okupacija, o paskui vėl rusų okupacija 1944 ir vėl su gyventojų žudynėm. Tai aišku, dabar jau vėl kalbama, kad nežinia ko iš tos Rusijos galima laukt, nes po karo su Gruzija matosi, kad užpult vėl gali belenką, taip kad nežinia ar tik vėl neokupuos... Krymą jau okupavo, kalbama, kad ir Lietuvą nori pajungt. Laimė, kad bent Putinas su savo žaliais draugeliais neapgaus daugelio lietuvių belįsdamas iš rusiškų kanalų...

Taip kad čia apie tuos santykius mažai ką daugiau ir papasakot telieka...

Rusijos politinė santvarka

Taigi politinė santvarka ten nuo seno buvo carizmas, taigi net ir komunizmas, jei taip pažvelgsim - taigi ta pati carizmo forma, tik kitaip apiforminta. Tai aišku, kai Jelcinas kuriam laikui pabandė įvest demokratiją, alegi pavyko tik labai jau trumpam. Dabartinė valdymo forma vėl ta pati - carizmas, Rusijos caras - Vladimiras Putinas. Kaip ir įprasta paskutinius kelis šimtus metų, Rusija yra tipinė Imperija.

Šiuo metu matomi vis ryškesni požymiai, kad Rusijoje įsigali rusofašizmas, tad visuomenėje vis ryškesnis skirstymas į savus ir priešus. Priešams, kaip įprasta, priskiriami visi esamo režimo oponentai.

Vat taip ten ir gyvena, tai nenuostabu, kad ir aplinkines šalis puldinėja - valgyt tai reikia gi!

Istorinis diskursas

Tai jau nesigilinant į abejotiną dabartį, galime tiesiog padaryti diskursą į praeitį: pirma tai buvo visokie Polocko ir panašūs kunigaikščiai, katrie Lietuvą puldinėjo, paskui - totorių chanato žemės, iš kurios Lietuvos Didžiąją Kunigaikštystę puldinėjo, paskui jau Carinė Rusija, katra Abiejų Tautų Respubliką puldinėjo, kol galų gale okupavo, paskui pavyko nuo jų trumpam išsilaisvint, ale greitai vėl okupavo jau bolševikinė Rusija...

Irgi per kiekvieną okupaciją tai viešai, tai neviešai uždrausdavo lietuvių kalbą (sovietmečiu kiekvienas yra girdėjęs žymųjį "gavari paruski!"). Taip kad nekokia ta kaimyninė šalis.

O dar paskui jobnuti rusofilai pradeda pasakoti apie tai, kaip Rusija laisvę atnešė, demokratiją, kultūrą ir panašaiai. Tai čia jau kaip sakant, eikit naxuj sa svajej jobanaj kulturaj-multuraj - savų keiksmažodžių užtenka!


Dar kažkokie istoriniai pastebėjimai apie Rusiją

Čia kažkokių pastabų atradom, tai vat jums be patikrinimų:

  • Rusija neegzistavo iki pat 1721 metų, kai ją šitaip pervadino kažkoks caras Petras I. O iki tol ta šalis vadinosi Maskolija arba Maskovija.
  • Maskovijos pavadinimas kilo nuo Maskvos upės, o šioji vardą gavo iš kažkokios ugro-finų tautelės - mokšių. Mokšių kalboje žodis "maskva" reiškia paplavas arba purviną vandenį. Beje, ir žodis "kremlius" - nėra iš rusų kalbos - jis iš totorių, reiškia pilį arba stovyklavietę ant kalvos.
  • Viduramžiais, o ir vėliau visokie kartografai Europos sieną tradiciškai vesdavo kaip sieną tarp tiesiog Europos (įskaitant ir LDK žemes - Ukrainą ir Gudiją) ir Rusijos. Moskovija buvo priskirta Azijai, nes ir valdė tenai kažkokia Aukso Orda.
  • Moskovija mokėjo duoklę ir Lietuvai, ir netgi dabar jau užgrobtam Krymui, nes tenykščiai totoriai buvo Ordos teisių perėmėjai, taigi, Maskolija buvo jiems paklūstanti. Tai tęsėsi iki pat 1700 metų. O Krymo chanus Maskvos caras sutikdavo ant kalno, nusėsdavo nuo žirgo, ant kurio užlipdavo chanas, o tada jau krūvą kilometrų pėsčias caras vesdavo Krymo chaną iki savo sosto, o kai chanas atsisėsdavo ant to sosto, tai Maskvos caras klaupdavosi prieš jį ant kelių.
  • Tik nuo 1610 metais, kai Maskvos caras Borisas Godunovas (Murza Gudunas) numirė, baigėsi Čengizidų (Chano Čengizo giminių) dinastija Maskvoje. Tada jau caru pirmą kartą tapo ne totorius, o suomis Aleksejus Koška iš Kobyla giminės, paskui persivadinęs Romanovu. Norėdamas nuslėpti, kad yra suomis, tasai caras skelbėsi, esąs atvykusiu iš Italijos.
  • Kotryna II, kuri užkariavo LDK žemes, vis negalėdavo susikalbėti su niekuo, tai užsiėmė visų tautelių rusinimu. Taip prasidėjo etnocidas - Rusijoe buvo išnaikinta didesnė dalis ugro-finų, o ir kitose žemėse pradėtas rusinimas. Lietuviai imti skelbti baltarusiais, o baltarusiai ir ukrainiečiai - rusais. Dar ir pavadinimai pastariesiems buvo sugalvoti: maskoliai - didžiarusiai, o ukrainiečiai - mažarusiai.
  • Oficiali Rusijos istorija skelbia, esą Ukraina buvo prijungta prie rusijos, nes esą Bogdanas Chmelnickis pasirašė su Aleksejumi Romanovu kažkokią prijungimo sutartį. Tos sutarties, kaip ir jokių jos egzistavimą kad ir netiesiogiai patvirtinančių dokumentų niekas niekad nematė. Šitas mitas buvo sukurtas tiesiog tam, kad kaip nors būtų paaiškintas totalinis ukrainiečių rusinimas ir asimiliacija.
  • Didžiausias Rusijos mūšis - esą Kulikovo mūšis. Ale ir su juo kažkaip neaišku, nes archeologai iki šiol nesugebėjo nustatyti vietos, kur jis galėjęs vykti. Kitaip tariant, gal jis ir vyko, bet įrodymų lyg ir nėra.
  • Pskovo, Novgorodo, Smolensko sritys Rusijoje - tai anksčiau buvusios nepriklausomos ir sėkmingos kunigaikštystės, kurios nieko bendro su Maskolija neturėjo, tačiau buvo žiauriai okupuotos totoriškos Maskvos kunigaikštystės (1462, 1478 ir 1654 metais). O jau paskui viskas persimaišė. Tik vat nei viena iš okupuotų kunigaikštysčių neišlošė iš to.
  • Aukso Orda ir jos sukurta Maskolija - vienintelės dvi pasaulio šalys, kur visi žmonės buvo skelbiami vergais. Vėliau Aukso Orda iširo, o ir Maskolijoje vergovinė santvarka sušvelnėjo, pavirsdama į baudžiavinę, tačiau baudžiava realiai tenai išliko iki pat XIXa. pabaigos, o paskui, susikūrus SSRS, vėl buvo atkurta - tik jau kaip kolūkių ir lagerių sistema.

Beje, ar jūs pastebėjot, kad SSSR ir Rusijos himnai vienodi (nors žodžiai skiriasi, melodija ta pati)? Ir dvasia beje, irgi tokia kaip anais laikais...

Tautiniai papročiai

Tai vatgi tautinė gražuolė matomai - tai gal ir išties ten tai populiaru - auksinius dantis visoms moterims turėt...

Tai tokie gi ir papročiai Rusijoj, panašūs, kaip ir Lietuvoj, tiktai gal labiau išvešoję, nesgi tradicijos senesnės: valdžia vagia, mafukai valdžioj sėdi, korupcija neišpasakyta ir taip toliau. Taip vat ten jie ir gyvena.

Aišku, yra tokių specifinių čiūdų, kaip kad pietiniuose Rusijos rajonuose populiarūs auksiniai dantys, ypačiai moterų tarpe - nesgi kuo daugiau auksinių dantų, tuo turtingesnė, o kuo turtingesnė - tuo ir gražesnė!

Aišku, dar jie ten dar vietoj maisto geria degtinę nuo mažumės, panašiai, kaip mes čia Lietuvoj - alų, bet tai jau čia nieko šituo nenustebinsi. Visiems žinoma.