Pipedija - tautosaka, gandai, kliedesiai ir jokios tiesos! Durniausia durnapedija! Nusišnekėjimų šventovė!

Aleksoto mūšis

Iš Pipedijos - durniausios enciklopedijos.
Peršokti į: navigaciją, paiešką
Mūšis tarp kedofilų ir pedofilų ant Aleksoto tilto. Matome, kaip šarvuoti ir ginkluoti pedofilai grubiomis priemonėmis laisto ledinio vandens čiurkšlėmis ant nekaltų ir taikių kedofilų.

Aleksoto mūšis arba Kauno mūšis tarp kedofilų ir pedofilų - garsus ir legendinis mūšis, įvykęs 2012 mūsų eros metais Kaune prie Nemuno, šalia Aleksoto tilto. Mūšyje tarpusavy kovėsi kedofilai, vadovaujami Drąsiaus Garliaviečio prisikėlusios dvasios ir pedofilų, slapta vadovaujamų Aido Nežinomojo.

Drąsius Garliavietis surinkęs apie 25 tūkstančių karių, ginkluotų primityviais XX amžiaus šaunamaisiais ginklais Vinčester ir Beretomis juos išrikiavo kairiajame Nemuno upės krante. Daugelis kedofilų karių vilkėjo violetiniais marškinėliais.

Dešiniajame Nemuno upės krante nuo Nemuno ir Neries upių santakos iki Karmelitų buvo išsidėstę Aido Nežinomojo vadovaujami pedofilų pulkai, kurie skaičiumi turėjo pranašumą prieš kedofilus 40:1. Be to, pedofilai buvo geriau ginkluoti ir daugelis jų vilkėjo to meto šaunamųjų ginklų neperšaunamas liemenes.

Tačiau Drąsius Garliavietis nepabūgo ir sustaugęs „Chana pydafylams“ šovė iš Vinčester į orą tris kartus ir ėmė tekinas bėgti per Aleksoto tiltą pedofilų kariuomenės link. Paskui jį šaukdami „py...zd...iec pydofylams“ bėgo elitiniai kedofilų pulkai (sudaryti iš Garliavos nutrijų augintojų ir kailių pardavėjų).

Nuožmus mūšis tęsėsi 7 valandas, o to amžiaus žiniasklaidininkų aprašymuose galima rasti autentiškų amžininkų pasakojimų, kad šūviai ir žūstančiųjų vaitojimas girdėjosi net Šančiuose ir Vilijampolėje, o Nemunu plaukiantys lavonai užtvenkė Nemuno upę ties Šilute ir kilo dar neregėtas potvynis, o po to ir pandeminis pedofilų gripas taip pat nusinešė tūkstančius gyvybių.

To meto vieno savo pavardės nenorėjusio skelbti kedofilų kario pasakojimu, kedofilai buvo labai arti pergalės ir giliai įsibrovę į pedofilų kariuomenės centrą ėmė net giedoti savo pergalės giesmę: „Žemėj Lietuvos sysalai žaliuos“ tačiau jų gretos retėjo. Buvo apsuptas ir suimtas Garliavos mergeles (Audronės Skučienės) pulkas, o kedofilų kariuomenės likučiai padrikai ėmė trauktis Aleksoto pusėn.

Visas Aleksoto mūšis aprašytas Šizopedijoje, XIV tome, straipsnyje apie Garliavą, 3010 metų leidime.


Dar žr.

Spėjama, kad garsusis Aleksoto mūšis tarp kedofilų ir pedofilų įvyko kaip galutinė įvykių po Garliavos skerdynių kulminacija, kurios metu visoks pedofilų sąmokslas galutinai užvaldė ir savo pinklėmis apraizgė Lietuvą.


Internetų gandai apie Pedofilijos skandalą
Drąsius Kedys - Andrius Ūsas - Violeta Naruševičienė - Jonas Furmanavičius - Pedofilų gynėjai - Kedofilai - Skandalo versijos - Neringa Venckienė - Laiškas niekam - Deklaracija prieš kedofilus - Garliavos skerdynės - Mergaitės išvadavimas - Aleksoto mūšis

Šiuose straipsniuose nėra jokios faktinės medžiagos, o tik žiniasklaidoje, internetų komentaruose bei šiaip pezaluose pasitaikančios nuomonės ir gandai