Pipedija - tautosaka, gandai, kliedesiai ir jokios tiesos! Durniausia durnapedija! Nusišnekėjimų šventovė!

Vladas Niunka

Iš Pipedijos - durniausios enciklopedijos.
Peršokti į: navigaciją, paiešką

Vladas Niunka - toksai LKP veikėjas, senas nuokruša degeneratas, daugelį metų užsiimdinėjęs visokiais kliedesiais. Labai mėgtas ir brangintas paties Antano Sniečkaus, tačiau kadangi buvo kažkoksai maniakalinis tipas, tai tarpais vis prametamas būdavo kuriam laikui iš LKP vadovybės, nes vis kažko prisidirbdavo. Bet nepaisant to, vis būdavo sugrąžinamas kažkaip.

Dar Vladas Niunka labai pagarsėjo, kad buvo LTSR vyriausias prokuroras, tai pasakė labai įsiminusią visiems frazę, kuria remiantis, paskui visi buvo sodinami į kalėjimus be jokio tyrimo:

Mes kiekvieną akimirką, kiekvienam galim mesti kaltinimą: "Esi liaudies priešas!" Tegu įrodo, kad jis ne toks!

Vladas Niunka buvo vienas iš senų raudonųjų lervų, bandė ir su kažkokiais keturiais komunarais turėt reikalų, ale už tai tris kartus atsėdėjo, mat komunistinė veikla buvo užkardyta aną pasodinant vis:

  • 1928 metais pasodintas trims metams į Varnius
  • 1938 metais pasodintas dviem metams į Dimitravą
  • 1939 metais, vos išėjo laisvėn - staigiai vėl prisidirbo ir vėl į Dimitravą

Vladas Niunka užsiimdinėjo visokia propaganda, taip kad vis leido kažkokius laikraščius, kaip kad "Revoliucinis darvininkas", "Propagandistas", "Liaudies frontas", o paskui jau netgi ir laikraštyje Tiesa įsidarbino.

Visgi garsiausias Vladas Niunka yra tuo, kad 1940 metais, kai buvo okupacija ir surengti fake rinkimai į Liaudies Seimą, tai jis buvo rinkimų komisijos pirmininkas, dengęs visą tą balaganą. Tai tada paskelbė, kad bus demokratiniai rinkimai į Liaudies Seimą, kur bus 79 vietos, užtat tegali būti tiktai lygiai 79 kandidatai. Tai paskui kai žmonės nėjo balsuot už tuos kandidatus, tai visus varė prievarta, o kiek kas nesubalsavo, tai dar ir pridėjo biuletenių. Kitaip tariant, vienas iš Stalino saulės organizatorių.

Jau paskui, 1944 Vladas Niunka kuriam laikui netgi pasidarė LKP antrasis sekretorius, kas labai daug ką sako, nes tai reiškia, kad Maskvai jis buvo ištikimesnis negu pačiam Sniečkui. Dar sako, Vladas Niunka, stalinistinio dvasingumo priepolio apimtas, kartą bandęs kažkokį "laišką Stalinui" suorganizuoti 1945 metais, tai visi Lietuvos gyventojai buvo su NKVD verčiami pasirašinėti kokią tai padėką, kad Lietuva prijungta prie SSRS, ale kažkaip vos kas trečią tepavykdavo priverst...

O dar 1948, kai tapo švietimo ministru, tai Vladas Niunka sugalvojo tokį įdomų dalyką - kad Vilniaus krašte net 367 lietuviškas mokyklas panaikino, jų vietoje padarė lenkiškas ir visus kad ir nemokančius lenkiškai vaikus suvarė į jas mokytis.

Paskui jau Vladas Niunka daug metų vis sukosi apie Antaną Sniečkų, vis kažkokia propaganda ir agitacija užsiimdinėjo, buvo tai ten koks nors švietimo ministras, tai ten šiaip koks nors sekretorius LKP vadovybėje, kol netikėtai kažko jis ten jau tiek prisidirbo, kad 1961 buvo išspirtas lauk ne tik iš LKP CK sekretoriato, bet ir iš viso LKP CK biuro. Užtat paliktas vietinio žurnalo "Komunistas" vyr. redaktoriumi. O paskui vėl staiga eilinį kartą atgal sugrąžintas - ir į CK, ir netgi į patį sekretoriatą.

Dar kokia nors Vikipedija rašo, kad šitas Vladas Niunka - tai koksai tai Lietuvos filosofas ir spaudos darbuotojas. Tai jūs, vikipedikai, esate dibilai, nes filosofas iš Niunkos - tai kaip margarinas iš šūdo, o kad "spaudos darbuotojas" - tai panašiai kaip vikipedikus pavadinti skaičiavimo mašinų operatoriais, nes anais laikais irgi taip vadindavo.


Kiti vladai niunkos

Dar buvo ir šito paties Vlado Niunkos sūnus, kuris irgi Vladas Niunka. Tai gandai sako, kad gėdinosi ir šlykštėjosi sovietine valdžia. Taip kad matyt gal ir kitoksai žmogus.