Turtas - taigi pati esminė viso kapitalizmo sąvoka, kurios labai nekenčia komunistai, nes visaip nori tą turtą atimti, padalinti, o labiausiai - tiesiog panaudoti savo reikmėms kažkokioms, nes turtas blogas tik tol, kol priklauso netinkamiems žmonėms.

Gi varguoliai galvoja, kad turtas - tai pinigai, ale išties gi šitai išdūrimas bukiems: pinigai tėra popieriukai ar išvis kokie tai skaičiai sąskaitoje - kaip tik varguoliams mulkinti jie ir skirti. Ogi tikras turtas - visada materialus ar bent jau vertingas pats iš savęs, o ne dėl to, kad gali jį nusipirkti.

Toks vat ekonomikos fundamentas šitai - o kas nežino, tai tiems ir tenka kentėt.