Pigz - tai anoks žodis, savo esme priešingas žodžiui brangz.