Mikrobangė krosnelė

Mikrobangė krosnelė arba tiesiog mikrobangė - toksai būtiniausias šių laikų buitinis prietaisas, nes joksai sveiko proto žmogus nesikeps maisto keptuvėje ir nevirs maisto puode ir jau juo labiau nebandys kažko džiovinti orkaitėje, nes tai tiesiog nesąmonė. Todėl visi šiuolaikiniai žmonės naudoja mikrobanges krosneles, džiaugiasi ir nemato jokių problemų.

Savo esme mikrobangė krosnelė yra ne kas kita, o labai didelės galios radijo siųstuvas, dirbantis SHF diapazone ir tiesiog uždarytas į metalinę dėžę, iš kurios radijo bangos niekur negali išeiti. Kadangi tos radijo bangos niekur negali išeiti, tai jos pasilieka toje dėžėje ir tiesiog sukuria sūkurines sroves visur, kur tik nusėda. Nuo metalinių dėžės sienelių radijo bangos tiesiog atsispindi, tačiau jei kas nors į dėžę įkiša kokį nors daiktą, kuris nėra įžemintas (pajungtas prie mikrobangės korpuso) ir kartu turi šiokią tokią elektrinę varžą, tai tos sūkūrinės elektros srovės pradeda suktis tame daikte. O kadangi tas daiktas turi varžą, tai dėl varžos ima išsiskirdinėti šiluma.

Kadangi mikrobangės krosnelės turi gana galingus siųstuvus (tipišku atveju apie 700-1100W), tai tos energijos pakanka, kad kokį nors kotletą pašildytų per pusę minutės ar dar greičiau. Žodžiu, labai patogu.


Visokios kontraversijos apie mikrobangų krosneles

Tiesa, dėl mikrobangių krosnelių šiais laikais yra nemažų nesusipratimų, iš kurių bene du durniausi yra visai fizikos lygyje. Abu nesusipratimai yra kilę iš to, kad apie mikrobanges krosneles pradėjo rašinėti visokie humanitarai, kurių, deja, pakliūna ir į fizikines įstaigas. Taip būna dėl to, kad humanitarai daug pripeza, prikabina makaronų, nes jiems visai nesvarbu ką pezėt, jie tiesiog šneka random žodžius, kuriuos kažkur būna perskaitę. O paskui ima ir pareina per kokias nors paskaitas kliedesiai apie tai, kad mikrobangės kaitina maistą per dielektrinį kaitinimą ar išvis per kokį nors vandens molekulių kvantinį sukiojimą. Tai štai šitie du kliedesiai ir yra didžiausios nesąmonės.

Tai mes čia tiems kliedesius skleidžiantiems humanitarams sakom labai paprastai: EN ir viskas. Ir nieko mes jums net neaiškinsim, nei kas tos sūkūrinės srovės, nei kuo jos skiriasi nuo dielektrinio kaitinimo, nei kuo vienas ar kitas skiriasi nuo kvantinių mechanizmų. Tiesiog eikit EN ir negrįžkit. Niekada negrįžkit.

O tiems, kas supranta bent minimalius fizikos pagrindus ir sugeba atskirti elektrą nuo pimpalo - pabandykit mikrobangėje pakaitinti distiliuotą vandenį ir vandenį su ištirpinta druska ir pasižiūrėkit, kaip kuris kais. Štai ir bus jums atsakymas, po kurio jūs irgi pasiųsite bukus humanitarus ten pat, kur ir mes jau pasiuntėme.

Dar vienas momentas: tie patys humanitarai neskria milivatų nuo kilovatų, nes neskiria, kur yra 1000W, o kur yra 0,001W ir panašiai. Paskui tie patys šneka apie tai, kaip su mobiliaku galima užvirinti kažkokius kiaušinius, nes esą mobilus telefonas spinduliuoja kaip mikrobangė. Tai šitai yra ne kas kita, o maždaug vieno milikugelio galios absurdas.

Linkime jums gero vakaro, brangūs humanitarai, ilgoje jūsų kelionėje į tas vietas, į kurias jūs keliaujate!