Intelektas

Intelektas - tai būtų priešingai, negu entelektas, betgi nelabai gaunasi atskirt vieno nuo kito, nes pasitaiko visokių atvejų: štai kartais koks nors pusprotis durnius paaiškėja besąs apsiskaitęs intelektualas, kaip koksai Darius Pocevičius, o kartais kokia nors intelektualė paskelbia žiniasklaidoje kokių nors ten nesąmonių, kaip nesakysim kokia Nida Vasiliauskaitė. Taip kad čia negalim sakyti, kad intelektas yra kažkas žinomo, nes tai gilus slėpinys.

Įvairūs mokslininkai kadaise bandė intelektą suklasifikuoti, tai susigalvojo tokią IQ teoriją, kad galima pamatuoti intelektą balais ir tada pasakyti, kad kažkas jau visai suvisam silpnaprotis, o kažkas kitas - tai jau visiškas genijus. Paskui tiesa, paaiškėjo, kad tarp tų pagal IQ skalę suklasifikuotų silpnapročių pasitaiko visokių ten žymiausių mokslininkų, o tuo tarpu aukštus balus gauna įvairūs durniai ir kalikai, kurie mokyklose viską atmintinai mokinosi, o vėliau tebuvo tinkami dirbti biurokratais kažkokiose valdiškose įstaigose.

Taip kad intelektas yra paslaptingas reikalas, tai kažkas kai tuo intelektu didžiuojasi, tai galimai ir atvirkščiai yra - intelekto gal ir neturi.

Dar čia turim pridėti, kad kadangi intelekto savybės aiškiai magiškos ir idealizuotos, o jisa yra tiktai kaip siekiamybė, o ne kažkoksai apibrėžtumas, tai jis čia kaip kokia šventoji dvasia - gal ir egzistuojantis, bet tiktai teoriškai, o ir vien todėl, kad nors įrodyti jo buvimo nepavyksta, nesigauna jo ir paneigti.