Deimantas

Deimantas - anoks kristalas gi, labai kietas, ir dėl to gi rėžia bet kokias kitas medžiagas - stiklą, metalą, akmenį ir taip toliau. Dėl šios savybės gi deimantas dedamas į visokius įrankius, tokius kaip bendzininius šaligatvio plytelių pjoviklius ir panašiai. Dar deimantas pasirodo yra labai skaidrus ir didelio lūžio rodiklio tad labai taisyklingos figūros ir švarus didelis deimanto kristalas, apšlifuotas kokio nors gero žydo, pavirsta briliantu.

Kaip atsiranda deimantai

Žydai sako, kad deimantų galima rasti tiktai karaliaus Saliamono kasyklose, tačiau tai yra žydomasonų skleidžiamas monopolistinis melas, kad išlaikyti monopoliją, o juo labiau - kad briliantai neatpigtų.

Iš tiesų deimantų galima rasti visur, o juo netgi pasigaminti namuose, tik gamintis juos namuose draudžiama, nes žydomasonai taip liepia.

Gi deimantas yra ne kas kitas, tik specialiai apdorota anglis, būtent tą kuri teplioja ir dega, pavyzdžiui, grafitas. Nesunku deimantų pasigaminti namie - tik reikia paimti kelių pieštukų šerdeles (jei norima deimanto su atatinkamu atspalviu - reikia imti spalvotus pieštukus) ir suberti į puodą su lengvai sūdytu vandeniu. Reikia virinti kol pieštukų grafitas visiškai ištirps. Po to atvėsinti ir palaukti, kol grafitas susikristalizuos. Tada likusį vandenį nupilti ir palaukti 28 dienas, kol kristalai galutinai sukietės ir pavirs į deimantą. Deja, šiais deimantais nebent patys galite pasidžiaugti. Jei bandysite juos kaip apdirbti ar parduoti - žydai jums neleis, sakys kad tai podielka, kad išlaikyti monopoliją.