Pipedija - tautosaka, gandai, kliedesiai ir jokios tiesos! Durniausia wiki enciklopedija durnapedija!


Prietranka

Iš Pipedijos - durniausios enciklopedijos.
(Nukreipta iš Prietrankos)
Jump to navigation Jump to search

Prietranka - toksai gana dviprasmis žodis, kuris gali reikšti visai du skirtingus tipažus paskirai arba kartu. Taigi, išsyk čia pasakysime, kad prietrankos būna labai įvairūs ir įvairios, todėl ir apibūdinimas gali būti ne vienas. Atitinkamai skirtingi ir prasmių nupasakojimai.

Pirmoji žodžio "prietranka" prasmė - tai žmogus, kuris po įvairias vietas trankosi, bastosi, baladojasi ir panašiai. Pvz., kažkur keliauja po kalnus, miestus ar miškus ar kokioje nors naujesnėje Virtualybėje baladojasi po įvairius puslapius ar socialinius tinklus, tenai kažko ieškodamas, kažką atrasdamas ar sukurdamas. Būdinga, kad prietranka - tai nėra žmogus, kuris elgiasi įprastai, o kaip tik atvirkščiai - kažko naujo ieškantis, kažką naujo kuriantis ir kažkuo nauju besidalijantis asmuo.

Antroji žodžio "prietranka" prasmė - tai žmogus, kuris yra trenktas, pvz., trenktas maišu ar pagaliu per galvą, ar šiaip galvą prisitvojęs galimai realiai fizine prasme, o galimai tiesiog kaip nors perkeltine prasme. Šitai reiškia, kad žmogus yra nepilno proto, o šiaip kažkoksai trenktas - galimai koks nors begalvis ar pusgalvis.

Akivaizdu, kad prietrankos abiem prasmėm gali būti įvairūs - ir geri, ir blogi, ir kažko naujo atrandantys ir atnešantys, ir nauju žvilgsniu į realybę pažvelgiantys, bet galimai ir įkyrūs, užpisantys, durni, nagli, agresyvūs ar netgi nusikalstami. Patsai žodis "prietranka", kaip matome, nenustato žmogaus gerumo ar blogumo, o nustato greičiau tiesiog jo alternatyvų elgesį, mąstymą ir panašiai.