Pipedija - tautosaka, gandai, kliedesiai ir jokios tiesos! Durniausia wiki enciklopedija durnapedija!


Didysis Brolis

Iš Pipedijos - durniausios enciklopedijos.
(Nukreipta iš Didysis brolis)
Jump to navigation Jump to search

Didysis Brolis - išties gi blaiviai kalbant, tai tiesiog valstybė ir saugumas, nes jie jus stebi, seka ir kontroliuoja. O išties buvo kadaise tokia knyga, pavadinta 1984. Tai joje buvo aprašyta kažkokia keista valstybė, kur buvo partija ir jos didysis vadas, tai ta partija vadinosi Ingsoc, o jos vadas vadinosi Didysis Brolis. Tai tasai vadas visus stebėdavo ir kontroliuodavo - niekas negalėjo pasislėpti ir likti nematomas.

Kaip sako, ta stebėjimo sistema buvo įrengta kažkokiuose televizoriuose, kurie privalomai buvo kiekvienoje patalpoje, o dar ir specialiai taip pagerinti, kad juose esančios stebėjimo kameros leistų pamatyti, ką kas veikia. Tai televizorius nuolat transliuodavo propagandą, o laiks nuo laiko kas nors iš tinkamų įgaliotų partinių veikėjų pažiūrėdavo, ar tinkamai žmonės elgiasi.

Istoriškai gi dar reikia pasakyti, kad iš George Orwell veikalų galim sužinoti, jog be Didžiojo Brolio buvo dar ir toksai Emmanuel Goldstein, kuris visą partiją įkūrė, visą ideologiją nustatė, kas ir kaip turi būti, o jau paskui tasai Didysis Brolis kažkaip pasistengė, kad tasai jo bendražygis taptų nelegaliu.

Įdomu gi dar tas, kad niekas nežino nei tikro Didžiojo Brolio vardo, nei pavardės, o ir netgi neaišku, ar tasai yra vienas žmogus, ar grupuotė, ar išvis išgalvotas...

Vienok niekas neabejoja: meilės ministerija - tai Didžiojo Brolio ranka, o teisybės ministerija visiems skleidžia Didžiojo Brolio tiesą.