Pipedija - tautosaka, gandai, kliedesiai ir jokios tiesos! Durniausia wiki enciklopedija durnapedija!


Aspergerio sindromas

Iš Pipedijos - durniausios enciklopedijos.
(Nukreipta iš Aspergeris)
Jump to navigation Jump to search

Aspergerio sindromas - taigi tasai tikriausias autizmas, kurį kadaise aprašė toksai Hans Asperger, kuris rėmėsi Eugen Bleuler ir tyrinėjo visokius vaikų sutrikimus. Tai taip betirdamas ir atrado, kad yra netgi ne šiaip autizmas, o visiškai jau ryškus autizmo variantas, kur vaikai būna kaip ir normalūs, bet tiesiog nesugebantys suprasti kitų žmonių emocijų ir mąstymo - o todėl patiriantys labai keblių problemų. Toks negebėjimas vadinamas empatijos nebuvimu.

Kartu su negebėjimu suprasti kitų žmonių emocijų ir elgesio, pas Aspergerio sindromą turinčius žmones būna ir dar vienas požymis - elgesio šabloniškumas, pereinantis net ir į stereotipijas, kai tam tikri dalykai išmokstami daryti taip, lyg pagal programą, visiškai nuosekliai ir tiksliai, o paskui niekaip kitaip ir nesigauna.

Paprastai negebėjimas suprasti kitų asmenų emocijas čia būna susijęs su pastebima aleksitimija, kuri itin būdinga šiam sindromui.


Klinikinis Aspergerio sindromo paplitimas

Ankstesniais laikais Aspergerio sindromas buvo išskiriamas į atskirą sutrikimą, kur žmogus kaip ir normalus, bet ne visai. Paskui gi paaiškėjo, kad niekuo jis nesiskiria nuo švelnių autizmo atvejų, kur taip vadinamas high-functioning autism, o dar paskui paaiškėjo, kad ir nelebai aišku, kur yra riba tarp to Aspergerio sindromo ir normalumo.

Senais vertinimais, Aspergerio sindromą turėjo maždaug nuo 0,02% iki 0,1% žmonių, bet laikui einant, paaiškėjo, kad dauguma Aspergerį turinčių asmenų neblogai maskuojasi ir sugeba prisitaikyti, tesudarydami aplinkiniams lengvo trenktumo įspūdį. Betiriant žmones plačiau, skaičiai didėjo ir ėmė rastis jau ir vertinimai, kad Aspergerio sindromas yra pas 0,2-0,5%, o paskutiniu metu jau ima rodytis duomenys, kad lengvus Aspergerio požymius rodo maždaug netgi iki 2% žmonių ar netgi dar didesnė dalis.

Panašiai skyrėsi ir vertinimai, kiek Aspergeris paplitęs tarp vyrų ir moterų - senais laikais buvo skaitoma, kad maždaug 1 Aspergeriu serganti moteris tenka maždaug 20-40 šį sindromą turinčių vyrų, tačiau vėliau ėmė aiškėti galai, kad mergaitės tiesiog geriau išmoksta prisitaikyti ir užsimaskuoti, tad skaičiai nukrito iki 1 moters 5-8 vyrams, o dabar jau randasi duomenys, kad santykis gali būti 1 moteris 2-4 vyrams, o visai nedrąsiai jau ima girdėtis kalbos, kad paplitimas yra vienodas, bet dėl socialinių ir bendrai elgesio priežasčių moterys užmaskuoja savo sutrikimą taip gerai, kad sugeba apgauti testus.

Reikia čia pasakyti, kad kai kurie tyrimai rodo, jog Aspergerį turintys asmenys testus apgauna tiesiog puikiai ir dėl savo polinkio viską įsiminti tą daro ne tik tada, kai testai tikrina šitą sutrikimą, bet ir visokiais kitokiais atvejais.


Aspergerio sindromas vaizdžiai

Visas tas būdingas šabloniškumas atsiranda dėl to, kad Aspergerio sindromą turintiems žmonėms aplinkiniai atrodo kaip neprognozuojami bepročiai, kurie daro neaišku ką, todėl neaišku ko iš jų galima tikėtis. Tokioje neprognozuojamoje aplinkoje autistams telieka pasikliauti burtininkavimu - jei jau kažkoksai šabloniškas elgesys suveikė, tai taip ir reikia elgtis.

Dėl tokio požiūrio į pasaulį, Aspergerio sindromą turintys autistai gana sunkiai pramoksta bendrauti su aplinka, juda kažkaip keistai suvaržytai, truputį nevėkšliškai. Dažniausiai jie turi ir labai siaurą interesų sritį, ir kartu pomėgį kalbėti apie savo teorijas, visiškai nesuvokiant aplinkinių reakcijos.

Iš natūros tokie žmonės atrodo lyg pasižymintys nesveiku logiškumu, o kartu darantys absoliučiai durnus liapsusus visur, kur tik į argumentaciją pakliūna kažkas, kas liečia žmonių emocijas ar bendrai kokius nors požiūrius, reakcijas ir t.t.. Paprastai Aspergerio sindromą turintis asmuo kitų žmonių emocijas supranta tiktai teoriškai - pvz., kad kokie nors jausmai pas kitus asmenis yra ir kad dėl jų gali būti kažkokie poelgiai, nors kartu nesupranta išvis kas tie jausmai. Kas įdomiausia, pats Aspergerio sindromą turintis žmogus jausmus irgi turi (ir kartais gana sudėtingus, pvz., prisirišimą prie šeimos ir dar labiau - prisirišimą prie kokių nors aiškių dienotvarkių), bet vat nesugeba jų kažkaip identifikuoti, suvokti ir įvardinti.

Senais laikais šitas Aspergerio tipo autizmas būdavo kartais siejamas su heboidine šizofrenija, tad ir iki šiol kartais pasitaiko kažkokių baisokų nusišnekėjimų apie tai, kad autistai ar Aspergerio sindromą turintys yra baisiai pavojingi visuomenei ir visiškai nepataisomai baisūs asmenys, kurie tik ir laukia ką nors nužudyt.

Aspergerio sindromas yra gerokai labiau paplitęs, nei diagnozuojama - daugiau kaip pusė smarkiai užkietėjusių kompiuterastų aiškiai turi Aspergerį švelniame pavidale. O kai kurie - ir visai netgi sunkiame.