Last modified on 16 liepos 2013, at 21:42

Naudotojo aptarimas:Socialis

Return to "Socialis" page.

Ar nesijauti apgailėtinai, kai savo ideologiją tenka propaguoti pipedijos lygio svetainėje? Kur visi skaitytojai manys, kad parašyta nesąmonė humoro tikslu? -- 16:22, 16 liepos 2013 (CEST)

Mielasai, nors Pipedija visa esybe sutinka, jog prie ruso buvo geriau, o už tą gėrį visų pirma turime dėkavoti partijai, bet nepakęsime kitų triūso tryninėjimo --Karvespienas 20:42, 16 liepos 2013 (CEST)