Visatos Kūrybinė Valia

Visatos Kūrybinė Valia - tai teigiamos energijos rūšis, kurią dar 1959 metais atrado tūlas inžinierius Kurtas Vonegutas ir kaip pradžiai panaudojo sirenų iš titano gamybai. Paaiškėjo, kad šia energiją galima sėkmingai panaudoti kosminiuose zonduose keliaujant tarp planetų ir žvaigždžių, taip pat kitiems reikalams. Lietuvoje ši energija menkai naudojama, nes Lietuvoje siautėja valdininkai ir oligarchai, kurie nenori pigaus šildymo ir elektros bei naujų darbo vietų sukūrimo. Visatos Kūrybinė Valia naudojama tokiuose prietaisuose kaip gravicapa, taip pat yra pagrindinis kc ingredientas.