Valerie Solanas

Valerie Solanas - garsiausioji feministė, katra bandė nužudyti anokį homoseksualą, galgi patį garsiausią pasaulyje menininką Andy Warhol, tai už tatai baigė dienas kalėjime berods, o dar ir knygą kažkokią parašė.

Valerie Solanas žiūri į tave niūriu žvilgsniu, tai dabar jei esi vyras, tai pats laikas apsišikti iš baimės, nes jei realybėje sutiktum, tai galimai maža nepasirodytų

O dar labai pagarsėjo savo garsiuoju S.C.U.M. manifestu, katrame reikalavo, kad visi vyrai būtų privalomai kastruojami, o kas nenorės, tai tuos per prievartą ar išvis nudėti, o dar rašė, kad geriausias dalykas būtų, tai jei tamsoje moterys tarpuvartėse užpuldinėtų su šešiacoliais peiliais vyrus ir juos kastruotų. Taip kad kastracija - tai esminis lygių teisių tikslas ir priemonė, idantinai diskriminacija išnyktų!

Ogi Lietuvoje šiosios idėjas atstovauja, skleidžia ir platina, tik dar nežinom, ar ir darbais įgyvendina anoksai Feministinis Frontas.