Valdininkai

Valdininkai - tai tokia tam tikra atitinkama atpirkimo ožių rūšis, dar vadinama kartais kitaip, pvz ščinovnikais. Jei bobutei maža pensyja - pakeiksnoja valdininkus, ir pasidaro geriau. Ir taip toliau ir taip toliau.

O politikams valdininkai - tarsi kokia panacėja prieš rinkimus. Kas daugiau pasižadės valdininkų išvaryti ir kiek kartų sumažinti jiem algas - to ir viršus. Kolkas rekordas yra pasiektas tūlo Artūro Zuoko, kuris pasiūlė šitų skėrių išvaikyti veik du tuzinus procentų, nes nuo to būktai didėja kyšiai (reik dalintis), kas daro juos ekonomiškai nepatrauklius. O jei kas pasiūlytų juos iššaudyti - to koalicija būtų per amžius, amen.

Valdininkams morališkai ir fiziškai naikinti kuriamos "Saulėlydžio" komisijos. Tenai susirenka ir balsuoja ko nereikia. Kalbama kad tai turi veikti geriau nei zarino dujos, ale kietasprandžių valdininkų tai neveikia, jų tik daugėja. Valdininkai visi gauna didžiules algas su dideliais priedais bei premijomis, be to turi didžiules privilegijas, regis spec. parduotuves ir gali gauti visokių dificitų. Jei ne jie - eilinis runkelių augintojas gyventų labai gerai.

Dar naujiena laba diena Raimundas Palaitis kursai save atrado Vidaus reikalų ministru, nusprendė, kad reik naikinti Valstybės tarnybos įstatymą, ir valdininkus paversti tiesiog UAB "Valstybė" darbinykais - kiemsargiais ir šūdų mėžėjais. Tokiu būdu juos galima būtų surikiuoti pagal partijas ir lojalumą, jie gauti nedidukes krizę atmenančias algas ir dirbtų kaip ir UAB'uose - be atostogų. Ot tai jiems būtų, kraugeriams... Ir tauta turėtų už ką kompensuoti padidėjusį degtinuko ir cigarečių akcizą.