Tarybų Lietuvos himnas

Tai buvo tokia dainuška, kurio, beje, Tautinę giesmę pakeitė tik 1950 metais.

  Tarybinę Lietuvą liaudis sukūrė,
  Už laisvę ir tiesą kovojus ilgai.
  Kur Vilnius, kur Nemunas, Baltijos jūra,
  Ten klesti mūs miestai, derlingi laukai.
    Priedainis:    
    Tarybų Sąjungoj šlovingoj,
    Tarp lygių lygi ir laisva,
    Gyvuok per amžius, būk laiminga,
    Brangi Tarybų Lietuva!
  Į laisvę mums Leninas nušvietė kelią,
  Padėjo kovoj didi rusų tauta.
  Mus Partija veda į laimę ir galią,
  Tautų mūs draugystė kaip plienas tvirta.
    Priedainis.
  Tėvynė galinga, nebijom pavojų,
  Tebūna padangė taiki ir tyra.
  Mes darbu sukursim didingą rytojų,
  Ir žemę nušvies komunizmo aušra.
    Priedainis.

Muziką šitam ditirambui sukūrė žymiausias to meto Lietuvos kompozitorius Balys Dvarionas. Apie tai gandai sako, kad būktai buvo skelbtas kažkoks konkursas, tačiau visiems buvo aišku, kas jį turi laimėti - žymiausias kompozitorius, idant patvirtinti tautos šviesuolių atsidavimą tikrajam tikėjimui. O Dvarionas, kalbama, specialiai kažką link kakofonijos paterliojo, kad reikėtų dainuoti it pasišokinėjant. Tačiau tas nepagelbėjo - bo niekam nebuvo įdomu ką parašys tas Dvarionas, kad ir ką jis būtų parašęs vistiek būtų suėję. Negana to, gandai kalba, kai nuvažiavo su choru ir orkestru į Maskvą pristatyti šio briedo, kurio dainavimu ankstesniais laikais dažnoje mokykloje prasidėdavo kiekviena muzikos pamoka (po Tarybų Sąjungos himho, savaime aišku), maestro nepraleido progos laiku nusigerti. Jį šiaip ne taip atčiūchino, bo turėjo diriguoti, ir nuvedė ant scenos. Ten jis taip sumojavo, kad orkestras nuo choro atsiliko keliolika taktų ar tai atvirkščiai. Bet ir tas suėjo - gyvenimas Tarybų sąjungoje buvo žavus visų pirma tuo, kad į daug ką buvo žvelgiama formaliai. Tai, beje, aišku kartu su didelėmis Landzbergio pajėgomis, pagelbėjo tam, kad tas formalumas susmirdo ir sugriuvo.

Beje, negalima nepastebėti, kad pakeitus kelis nereikšmingus žodžius viskas puikiai tinka ir kitų sąjungų atvejais, pvz. evrosojuzo atveju, škia.