Pipedija - tautosaka, gandai, kliedesiai ir jokios tiesos! Durniausia wiki enciklopedija durnapedija!


Stalino saulė

Iš Pipedijos - durniausios enciklopedijos.
18:09, 27 rugpjūčio 2022 versija, sukurta Pikachu (Aptarimas | indėlis)
(skirt) ← Ankstesnė versija | Dabartinė versija (skirt) | Vėlesnė versija → (skirt)
Jump to navigation Jump to search
Štai Stalinas duoda Lietuvai saulę ir kviečia LTSR į draugiškų respublikų glėbį

Stalino saulė - taigi toji, kurią Salomėja Nėris apdainavo ir parvežė Liaudies Seimo bei Justo Paleckio noru į Lietuvą vietoje iki tol Lietuvos Himne buvusios Lietuvos Saulės.

Stalino saulė buvo ne šiaip sau parvežta - specialiai tam parvežimui 1940 metais buvo sukurta netgi ištisa Stalino saulės delegacija iš viso būrio aršiausių komunistų.

Čia daugelis galų nesuveda, ale viskas išties ir susivedė į poetinę kalbą, kuri buvo Lietuvos Himno eilutėje:

Tegul Saulė Lietuvos
Tamsumus prašalina

Nors žymiai senesnėje, pirmoje "Tautiškos giesmės" versijoje buvo rašoma, kad "Tegul Saulė Lietuvoj", Lietuvos Taryba himną pakeitė, nes pasirėmė tokia paprasta mintimi:

Jei prašysim, kad kažkieno kito Saulė tamsumas šalintų, tai ne savimi remsimės, o tiktai lauksime, kol už mus kažkas nuspręs. Kiekviena himno eilutė, kiekvienas himno žodis yra svarbus. Todėl ir reikia rašyti, kad Saulė Lietuvos: taip išsyk pasakysim, kad mes patys nešame Lietuvai gėrį, ateitį ir šviesą, kuri ir kitas tautas gali apšviesti.

Taip atsirado Lietuvos Himne frazė "Saulė Lietuvos". Ir todėl jau vėliau, kai sovietai okupavo Lietuvą, jiems ta frazė tapo tokia svarbia, kad jie visą aneksiją pavadino Stalino saulės parvežimu: taip buvo pasakyta, kad iki šiol buvo Lietuvos saulė, o dabar Stalinas saulę duos.

Dar žmonės sako, kad tuo ir skiriasi dabar dvi himno versijos: netikras himnas, kurį priėmė užsisėdėję komuniagos, ir kur yra žodžiai "Tegul Saulė Lietuvoj" ir tikrasis himnas, kur yra žodžiai "Tegul Saulė Lietuvos". Ir pagal tai, kas kurį himną dainuoja, visada galima atskirti, kuris yra kuris.

Taigi žinia, Stalino saulę į Lietuvą 1940 metais vežė ištisa neteisėto Liaudies Seimo paskirta Stalino saulės delegacija, kurios žymiausi nariai buvo tokie, kaip Petras Cvirka, ​Antanas Venclova, Liudas Gira, Salomėja Nėris, Justas Paleckis, Motiejus Šumauskas, Icikas Meskupas-Adomas ir kiti - viso net 20 žmonių, nors gal ir ne visai žmonių. Taip 1940 metų rugpjūčio 3 dieną Lietuva buvo priverstinai inkorporuota į SSRS sudėtį.