Rusijos Imperija

Rusijos Imperija - tiesiog pilnasis Rusijos pavadinimas, nuo seno dar žinomas, kai dar buvo caras. Irgi nuo tų pat laikų ana imperija tapo didžiausiais Lietuvos priešais, katrie gabalais plėšė mus, gyventojus naikino, rusino, skerdė ir korė pakolei lietuviai savo buvusiose žemėse ėmė sudaryti mažumą, o ir Lietuvos teliko mažas gabalėlis.

Čia vat kad pernelyg nesiplėsti, tai yra tokie trys tosios imperijos periodai išskiriami:

Būdingas dalykas, kad kiekvieno periodo santvarkos lūžimas Rusijos Imperijoje kyla per tai, kad šalis visiškai sukolapsuoja dėl ekonominio kracho, o tasai krachas kyla dėl masinio girtuokliavimo, vogimo beigi korupcijos, o ir šiaip dėl nesiskaitymo su žmonėmis.