Pipedija - tautosaka, gandai, kliedesiai ir jokios tiesos! Durniausia wiki enciklopedija durnapedija!


Rusija

Iš Pipedijos - durniausios enciklopedijos.
Jump to navigation Jump to search
 Crystal Clear action button cancel.png  Šis straipsnis yra puolamas vandalų, buvo mažiausiai vienas bandymas trinti jo turinį!
Manome, kad čia užlipome kažkam ant nuospaudos! Teisybė akis bado! Vagie, kepurė dega! Įleisk kiaulę į trobą tai ir ant stalo užlips!
Tai čia jau dabar rusai taip savo vėliavą vaizduoja

Rusija - nuo seno mūsų šalis kaimynė, ale gi nekokia, nesgi tą ir tedaro, kad kaltina visus rusofobija, o pati tik ir užpuldinėja aplinkinius. Gal todėl liaudiškai šiais laikais Rusija dar dažnai pavadinama kaip Mordoras. Lietuvą okupavo du kartus - vieną sykį dar 1793, tai paskui daugiau kaip šimtą metų truko, kol išsilaisvinom. Antrą sykį okupavo 1940, tai paskui jau po pusės šimtmečio išsilaisvint pavyko.

Brangi mums ši šalis daugeliu prisiminimų - tai ir Puškinas, ir Jekaterina II, ir Muravjovas, ir Sniečkus bei visokie antrieji sekretoriai, o ir daug kultūrinio paveldo.

Dabar gi jau Rusija ėmė garsėti dar ir savo visokiomis koloradų juostelėmis ir kitais žavingais simboliais. Santvarka, kol Vladimiras Putinas valdė, per kelioliką metų grakščiai pasikeitė ir iš oligarchų dominuotos chaotiškos-banditiškos, bet visgi demokratijos pavirto į naujovišką, apie kurią nekurie sako, kad tai - rusofašizmas. Rusijoje reiškiasi ryškus imperinis kompleksas, o tai reiškia grėsmę kitoms valstybėms - kaip pvz., dėl to kilo ir Rusijos-Ukrainos karas.


Rusijos santykiai su Lietuva

Rusija buvo okupavusi Lietuvą kelis kartus - pirmą kartą dar cariniais laikais, kai buvo išskaldyta Abiejų Tautų Respublika, po ko sekė keli lietuvių sukilimai su trumpalaikiu išsilaisvinimu ir pakartotine okupacija bei gyventojų žudynėmis, taip pat kariavo su Lietuva ir po Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 1918, vėl okupavo 1939 ir pradėjo gyventojų žudynes, po to vėl kilo sukilimas, po kurio sekė vokiečių okupacija, o paskui vėl rusų okupacija 1944 ir vėl su gyventojų žudynėm.

Tai aišku, dabar jau vėl kalbama, kad nežinia ko iš tos Rusijos galima laukt, nes po karo su Gruzija matosi, kad užpult vėl gali belenką, taip kad nežinia ar tik vėl neokupuos... Krymą jau okupavo, kalbama, kad ir Lietuvą nori pajungt. Laimė, kad bent Putinas su savo žaliais draugeliais neapgaus daugelio lietuvių belįsdamas iš rusiškų kanalų...

O be to, sklinda gandai, kad Putinas atsiuntė pas mus keletą žvalgų. Tiksliau, gal net ir ne keletą, o keletą šimtų.


Rusijos politinė santvarka

Taigi politinė santvarka ten nuo seno buvo carizmas, taigi net ir komunizmas, jei taip pažvelgsim - taigi ta pati carizmo forma, tik kitaip apiforminta. Tai aišku, kai Jelcinas kuriam laikui pabandė įvest demokratiją, alegi pavyko tik labai jau trumpam. Dabartinė valdymo forma vėl ta pati - carizmas, Rusijos caras - Vladimiras Putinas. Kaip ir įprasta paskutinius kelis šimtus metų, Rusija yra tipinė Imperija.

Šiuo metu matomi vis ryškesni požymiai, kad Rusijoje įsigali rusofašizmas, tad visuomenėje vis ryškesnis skirstymas į savus ir priešus. Priešams, kaip įprasta, priskiriami visi esamo režimo oponentai.

Vat taip ten ir gyvena, tai nenuostabu, kad ir aplinkines šalis puldinėja - valgyt tai reikia gi!


Istorinis Rusijos diskursas

Tai jau nesigilinant į abejotiną dabartį, galime tiesiog padaryti diskursą į praeitį: pirma tai buvo visokie Polocko ir panašūs kunigaikščiai, katrie Lietuvą puldinėjo, paskui - totorių chanato žemės, iš kurios LDK puldinėjo, paskui jau Carinė Rusija, katra Abiejų Tautų Respubliką puldinėjo, kol galų gale okupavo, paskui pavyko nuo jų trumpam išsilaisvint, ale greitai vėl okupavo jau bolševikinė Rusija...

Irgi per kiekvieną okupaciją tai viešai, tai neviešai uždrausdavo lietuvių kalbą (sovietmečiu kiekvienas yra girdėjęs žymųjį "gavari paruski!"). Taip kad nekokia ta kaimyninė šalis.

O dar paskui jobnuti rusofilai pradeda pasakoti apie tai, kaip Rusija laisvę atnešė, demokratiją, kultūrą ir panašaiai. Tai čia jau kaip sakant, pošli vy naxuj sa svajej jobanaj nixuja ni normalnej kulturaj - savų keiksmažodžių užtenka! Žodžiu, Imperinis kompleksas tokiu klasikiniu pavidalu, kad tiesiog visame gražume.

Dar kaip sako, Rusija kartoja dabar tai, ką padarė kadaise SSRS prieš 30 metų:


Dar kažkokie istoriniai pastebėjimai apie Rusiją

Čia kažkokių pastabų atradom, tai vat jums be patikrinimų:

  • Rusija neegzistavo iki pat 1721 metų, kai ją šitaip pervadino kažkoks caras Petras I. O iki tol ta šalis vadinosi Maskolija arba Maskovija.
  • Maskovijos pavadinimas kilo nuo Maskvos upės, o šioji vardą gavo iš kažkokios ugro-finų tautelės - mokšių. Mokšių kalboje žodis "maskva" reiškia paplavas arba purviną vandenį. Beje, ir žodis "kremlius" - nėra iš rusų kalbos - jis iš totorių, reiškia pilį arba stovyklavietę ant kalvos.
  • Viduramžiais, o ir vėliau visokie kartografai Europos sieną tradiciškai vesdavo kaip sieną tarp tiesiog Europos (įskaitant ir LDK žemes - Ukrainą ir Gudiją) ir Rusijos. Moskovija buvo priskirta Azijai, nes ir valdė tenai kažkokia Aukso Orda.
  • Moskovija mokėjo duoklę ir Lietuvai, ir netgi dabar jau užgrobtam Krymui, nes tenykščiai totoriai buvo Ordos teisių perėmėjai, taigi, Maskolija buvo jiems paklūstanti. Tai tęsėsi iki pat 1700 metų. O Krymo chanus Maskvos caras sutikdavo ant kalno, nusėsdavo nuo žirgo, ant kurio užlipdavo chanas, o tada jau krūvą kilometrų pėsčias caras vesdavo Krymo chaną iki savo sosto, o kai chanas atsisėsdavo ant to sosto, tai Maskvos caras klaupdavosi prieš jį ant kelių.
  • Tik nuo 1610 metais, kai Maskvos caras Murza Gudunas numirė, baigėsi Čengizidų (Chano Čengizo giminių) dinastija Maskvoje. Tada jau caru pirmą kartą tapo ne totorius, o suomis Aleksejus Koška iš Kobyla giminės, paskui persivadinęs Romanovu. Norėdamas nuslėpti, kad yra suomis, tasai caras skelbėsi, esąs atvykusiu iš Italijos.
  • Kotryna II, kuri užkariavo LDK žemes, vis negalėdavo susikalbėti su niekuo, tai užsiėmė visų tautelių rusinimu. Taip prasidėjo etnocidas - Rusijoje buvo išnaikinta didesnė dalis ugro-finų, o ir kitose žemėse pradėtas rusinimas. Lietuviai imti skelbti gudų tarnais, o baltarusiai ir ukrainiečiai - rusų! Dar ir pavadinimai pastariesiems buvo sugalvoti: maskoliai - didžiarusiai, o ukrainiečiai - mažarusiai.
  • Oficiali Rusijos istorija skelbia, esą Ukraina buvo prijungta prie rusijos, nes esą Bogdanas Chmelnickis pasirašė su Aleksejumi Romanovu kažkokią prijungimo sutartį. Tos sutarties, kaip ir jokių jos egzistavimą kad ir netiesiogiai patvirtinančių dokumentų niekas niekad nematė. Šitas mitas buvo sukurtas tiesiog tam, kad kaip nors būtų paaiškintas totalinis ukrainiečių rusinimas ir asimiliacija.
  • Didžiausias Rusijos mūšis - esą Kulikovo mūšis. Ale ir su juo kažkaip neaišku, nes archeologai iki šiol nesugebėjo nustatyti vietos, kur jis galėjęs vykti. Kitaip tariant, gal jis ir vyko, bet įrodymų lyg ir nėra.
  • Pskovo, Novgorodo, Smolensko sritys Rusijoje - tai anksčiau buvusios nepriklausomos ir sėkmingos kunigaikštystės, kurios nieko bendro su Maskolija neturėjo, tačiau buvo žiauriai okupuotos totoriškos Maskvos kunigaikštystės (1462, 1478 ir 1654 metais). O jau paskui viskas persimaišė. Tik vat nei viena iš okupuotų kunigaikštysčių neišlošė iš to.
  • Aukso Orda ir jos sukurta Maskolija - vienintelės dvi pasaulio šalys, kur visi žmonės buvo skelbiami vergais. Vėliau Aukso Orda iširo, o ir Maskolijoje vergovinė santvarka sušvelnėjo, pavirsdama į baudžiavinę, tačiau baudžiava realiai tenai išliko iki pat XIXa. pabaigos, o paskui, susikūrus SSRS, vėl buvo atkurta - tik jau kaip komsistema visokių kolūkių ir lagerių.

Beje, ar jūs pastebėjot, kad SSSR ir Rusijos himnai vienodi (nors žodžiai skiriasi, melodija ta pati)? Ir dvasia beje, irgi tokia kaip anais laikais...

Tautiniai Rusijos papročiai

Tai vatgi tautinė gražuolė matomai - juk rusams auksiniai pinigučiai rūpi...

Tai tokie gi ir papročiai Rusijoj, panašūs, kaip ir Lietuvoj, tiktai gal labiau išvešoję, nesgi tradicijos senesnės: valdžia vagia, mafukai valdžioj sėdi, korupcija neišpasakyta ir taip toliau. Taip vat ten jie ir gyvena.

Aišku, yra tokių specifinių čiūdų, kaip kad pietiniuose Rusijos rajonuose populiarūs auksiniai dantys, ypačiai moterų tarpe - nesgi kuo daugiau auksinių dantų, tuo turtingesnė, o kuo turtingesnė - tuo ir gražesnė!

Aišku, dar jie ten dar vietoj maisto geria degtinę nuo mažumės, panašiai, kaip mes čia Lietuvoj - alų, bet tai jau čia nieko šituo nenustebinsi. Visiems žinoma.

Yra ir mums įprastesnių dalykų - štai pavyzdžiui gėlės, jei dovanojamos įprasta proga - tai tik nelyginiu skaičiumi. O vat lyginiu - tik į laidotuves.

Ir kreditinės kortelės Rusijoje ne tik kad menkai tenaudojamos, bet išvis menkai tepaplitusios - kas antras žmogus Rusijos glūdumoje ir dabar atlyginimą gauna tik grynaisiais, o jau kai visokie apribojimai buvo įvesti dėl Krymo aneksijos, tai ir išvis tos kortelės apstojo veikti. Visi gerai žino, kad pagrindinė Rusijos valiuta - tai doleris, antroji valiuta - tai euras, o štai rublis - tai nebent varguoliams.

O dar, anksčiau Rusijoje žmonės nuolat burbėdavo ir pykdavo, kad valdžia yra bloga. Tai dabar jau nebedrįsta to daryti viešai, o ir neviešai jau tik tarp savų ir tik jei gali gerai pasitikėti ir kas nors iš kitų rusų negirdės. Nes visur aplink ausys. Žodžiu, nelabai smagi valstybė.


Rusofobija internetuose

Kaip žinia, lietuviškuose internetuose nemenkai yra išsivysčiusi įvairiapusė rusofobija. Štai tuo ypatingai pasižymi kai kurios grupuotės, ypačiai dešinysis trolibanas bei kažkokie liberobliai. Neabejotina, kad tokia pačia rusofobija apsirgę yra ir kai kurie dešinieji apžvalgininkai, komentatoriai ir blogeriai, kaipo štai šitokie čia žemiau pavardinami:

Neabejotina, kad jei tik tau nepatinka Vladimiras Putinas ar šiaip turi kokių nors minčių apie tai, kad Ukraina yra Rusijos užpulta, ar jei komunizmas kuo nors nemalonus, ar jei negalvoji, kad prie ruso buvo geriau, tai esi rusofobas kuo akivaizdžiausiai. O jei dar teigi, kad Lietuva, Latvija ir Estija buvo okupuotos - tai ir suvisam esi fašistas, nes tokia yra aiški ir akivaizdi Rusijos politika!

Bendrai tai ryškiausi kovotojai su rusofobija - tai tokie Vladimiras Žirinovskis, Vladislavas Švedas, na ir tas pats Putinas irgi.

Dar žr.