Pipedija - tautosaka, gandai, kliedesiai ir jokios tiesos! Durniausia wiki enciklopedija durnapedija!


Rimtasnukiai faktopedai

Iš Pipedijos - durniausios enciklopedijos.
Jump to navigation Jump to search
"Žiūrėdams ginkluota akimi pasigendu Pipedijoje rimties beigi mokslingo akdemizmo. Net apie daugybos lentelę nieko nėra. Nu nieko, tuoj papildysiu..." - rimtasnukiai faktopedai tokie rimtasnukiai...

Rimtasnukiai faktopedai arba tiesiog Rimtasnukiai – anokia netradicinių Pipedijos redaktorių grupuotė, katra Pipedijoje pasigedo akademinio rimtumo beigi mokslingo enciklopedizmo ir su dideliausiu entuziazmu puolė ją tobulinti ir pildyti šiais aspektais. Tai šiaip jie aiškūs faktopedai ir dar pipedikai be viso kita ko.

Vedami geriausiausiųjų ketinimų ir norėdami Pipedijai ir jos lankytojams tik gero, bet nelabai mokėdami tą gerą pateikti Pipedijoje įprastu stiliumi beigi maniera, anie privarė čionai visokiausių nuobodinio pasakų iš serijos “Neris ir Nemunas susilieja ties Kaunu, o po to Nemunas jau vienas įteka į Baltijos jūrą”, atrandamų bile katros Googlės paieškos pirmame dešimtuke.

Anų nuomone, tokie banalūs straipsniai Pipedijos lankytojams turėtu sukelti neapsakomą kognityvinį disonansą – mat tie, tikėdamiesi kažkokio bajerio ar netikėto požiūrio įsijungs tą nuobodinio pasaką ir baisingai nustebs, aptikę Pipedijoje 6-7 klasės istorijos ar geografijos vadovėlio ištraukas.

Rimtasnukių manymu, čia yra baisingai geras džioukas, iš katro anie patys kvatotusi už pilvų susiėmę, jei tik kas jiems tokį smagų pokštą užtaisytu. Bet kadangi humoro ir pokštų jų mokslingame gyvenime yra nedaug, tai jie tą poreikį išsilieja ant vargšų Pipedijos lankytojų galvų.

Kas bjauriausia, tai kad tie jų straipsniai sudėlioti taip, kad beveik nepasiduoda Pipedizavimui. Nu ką smagaus gali dadėti prie daugybos lentelės, katrą čia atskiru straipsniu būtinai neužilgo įdės nenurimstantys Rimtasnukiai faktopedai?

Kol kas dar nežinome, kaip kovoti su Pipedija užplūdusia banaliojo nuobodizmo beigi namudinio akdemizmo banga, bet kažką reiks sugalvoti.

Vardan taikos, ramybės beigi tolerancijos neminėsime tos netradicinės grupuotės narių vardų ir pavardžių ale betgi pateiksime keleris tokių straipsnių pavyzdžius, idant lankytojai žinotu ir saugotusi to netradicinio Pipedijai kognityvinio disonanso, katrą jiems nori sukelti Rimtasnukiai.


Rimtasnukinių strapsnių pavyzdžiai