Rencas - tai ir vėl koksai tai vikipedikas, tai reik manyti, kad žmogus gali būti paprastas, nes slapyvardis aiškiai yra santrumpa nuo kažkokio vardo, taip kad čia tokia klykūcha gatvinė tiesiog, panašiai vaikigaliai ir šiaip pacukai vieni kitus kiemuose šaukia.

Vienok kadangi visokie vikipedikai ir vikipedai yra aptingę, apsileidę, į Pipediją nerašo, tai čionai ir informacijos pakankamos neturim, tad negalim pasakyti, kokia gi ta teisybė apie šį asmenį.