Rabinai (hebr. רַבִּי rabi - mokytojas) – tokie žydų religiniai autoritetai ir išminčiai, katrie paprastam žydeliui gali papasakoti, kas ten tuose storuose talmuduose prirašyta.

Rabinai visais būdais bando išaiškinti žydams talmudų tiesas, bet kad ne visi jų klauso...

Gi neįmanoma dirbančiam žmogui tų talmudų perskaityt - tokio neįtikėtino storumo anie yr! Tai žydai jų ir neskaito, o klausosi, ką perskaitę rabinai pasakys. Kaip pasako, taip reiškiasi, ir yra. Ko čia dar sukti sau galvą?

Nekatrie rabinai tuo naudojasi ir vietoje talmudų išminties pasakoja žydams, kas į galvą šauna - taigi visvien nepatikrins!

Kelis kartus nusvilę ant tokių triukų žydai pradėjo rabinui ir jo šeimai kelti aukštus moralinius reikalavimus. Anot nekatrų enciklopedijų rabino žmona, dukterys ir sūnus turi būti skaistūs.

Nežinome, kaip to įmanoma pasiekti, bet girdėjome, kad jei rabino duktė savo noru prarastu nekaltybę, jis turėtų būti sudegintas už rabino vardo dergimą. Ar atvirkščiai, jeigu nieko nesupainiojome?

Dar teko girdėti siaubo pilnų gandų, kad rabinai kankija jaunus berniukus, bet nemaišykit jų su krikščionų kunigais. Rabinai jaunų berniukų neprievartauja, bet užtat neatitaisomai žaloja. Ta procedūta vadinama apipjaustymu, betaigi čia perdaug baisu kad čia pasakotume, eikit i tam skirtą straipsnį ir skaitykitės.