Pusžydžiai

Pusžydis - gi bet kuris lietuvis, nes gi dar XIXa. cielus 37 procentus gyventojų dabartinės Lietuvos teritorijoje sudarė gi žydai, o XIXa. pirmoje pusėje žydai sudarė netgi daugiau, kaip 80 procentų Vilniaus ir Kauno gyventojų, kaip ir Šiauliai bei Panevėžys irgi ištisai buvo žydiški miestai. Tai čia darykitės išvadas taip sakant, kur gi dingo tie žydai, jei Tarpukario metu jų kažkaip pasidarė vos 7 procentai? Taigi atsakymas aiškus: asimiliavosi!

Tai ir ta asimiliacija gi buvo pradėta dar nuo garsiojo Vilniaus Gaono laikų, tai čia dar gi LDK matyt buvo, tai tuomet tų žydų gal net dar daugiau buvo gi. O ir Adomas Mickevičius, kurio tėvai priklausė garsiai žydų sektai, kuri skelbė apie tai, kad reikia asimiliuotis, tai irgi juk tapo lietuvybės pranašu su savo tuo "Litwa, otczyzna moje", taip ir Basanavičius, taip ir lietuvių rašybos kūrėjas Jablonskis - štai jums ir prašom!

Tai aišku, kai šitai sužino koks nors tikras lietuvis, tai išsyk pasijunta kaip šaltu vandeniu perlietas...