Pipedija - tautosaka, gandai, kliedesiai ir jokios tiesos! Durniausia wiki enciklopedija durnapedija!


Prasmė

Iš Pipedijos - durniausios enciklopedijos.
Jump to navigation Jump to search

Prasmė turėtų kokį tai dalyką reikšti semiotinį, kuris nusako kažkokias tai ten įvairiai galimas reikšmes, o dar su kažkokiais žodžiais kažkaip susisieja. Vienok dažniau užduodamas kitas klausimas - kokia gi ta gyvenimo prasmė. Arba dar kitas - ar yra prasmės Pipedijos kliedesiuose.

Tai į pastarąjį klausimą išsyk atsakome tiesiai ir aiškiai: nėra Pipedijos kliedesiuose jokios prasmės. Ir nebuvo, ir nebus. Nes nugi durnam reik būt, jei nori prasmės durnių pezaluose ieškot.

Prasmė ir reikšmė

Dar žymus dalykas yra, kad kalbainiai visokių ten tų absurdiškų kalbos teorijų ir kitų prisifantazavimų nesupranta. Nes visokie modernistai kai prisigalvoja savo kažkokių teorijų, tai jos lietuvių kalbai visiškai netinkamos. Nes visi puikiai žino, kad desosiūras yra keiksmažodis, o Greimas išvis buvo kažkoksai beprotis.

Todėl visi kalbainiai žino, kad prasmės nėra, o yra tiktai reikšmė, kuri ir yra prasmė, todėl ir negalima kalbėti apie kokią nors prasmę, nes tai yra reikšmė. Todėl kai kalbainiai pasakoja, kad kažkoks ten žodis kažką gali reikšti ir visa tai, ką ten jis gali, tai ir yra reikšmė, tai pagal tai galite atpažinti, kad žmogus dar neišprotėjęs ir todėl jokių tenai tų visokių struktūralizmų, poststrūkturalizmų ir kitų semiotinių kliedesnių nežino, nepripažįsta ir išvis yra negirdėjęs.

Tai beje, tokius labai galima patrolinti, tiesiog į bet kokį jų aiškinimą pasakius, kad Užkalnis sako kitaip ir kad jie neteisūs, nes Užkalnis daugiau kalbų moka ir išmano geriau. Tai čia garantuojame, kad neturės ką atsakyt.


Visokios kitokios semiotinės nesąmonės

  • Reikšmė - tai kaip ir prasmė, bet kažką jau labai konkretaus žyminti. Tai jei prasmė yra šiaip kažkokie neapibrėžtiniai kliedesiai apie debesis, tai reikšmė jau yra paprastai žmonių kalba pasakyta, ką reiškia. Bet neverta tikėtis, kad kokie nors kalbininkai tai paaiškins.
  • Žodis - tai dalykas, katruo yra kalbama. Visai trenkti semiotikai, pakol dar neapserga vidinės semiotikos priepoliais, tai skelbia, kad bet koks žodis yra ženklas, o bet koks ženklas yra žodis
  • Ženklas - tai kur jau ne žodis, bet dar kaip ir žodis. Čia nereikia bandyti kaip nors suprasti, nes visvien niekas rišliai nepaaiškins, o nebent pradės kokius nors kitus naujadarus kišti, pavyzdžiui, kad tai koks tai signifikantas, žymuo, ženkliškumo vienetas ir taip toliau.
  • Kalba - tai visokių žodžių kratinys, katrą atsitiktinai makaluojant, galima nesunkiai gauti atsitiktinius žodžių kratinius, panašius į Pipedijos straipsnius
  • Gramatika - tai kai normalių žmonių kalbą kokia nors VLKK nutaria užbiurokratizuot ir mąstymą paversti procedūromis, kurias ir valdo