Pipedija - tautosaka, gandai, kliedesiai ir jokios tiesos! Durniausia wiki enciklopedija durnapedija!


Pedofilijos skandalo versijos

Iš Pipedijos - durniausios enciklopedijos.
Jump to navigation Jump to search
 Crystal Clear app help index.png 
Bent dalis šiame straipsnyje išdėstytos faktinės medžiagos kelia abejones, o jei tiksliau - panašu į šyvos kumelės sapną.
Įtariame, kad čia tik gandai apie alternatyvią realybę, su šiuo pasauliu (aprašomais faktais, įvykiais, daiktais ir žmonėmis) neturintys nieko bendra. Todėl paskelbtas paneigimas, kuris viską neigia.
Konkrečias pastabas skaitykite straipsnio aptarime. Ir nepamirškite - jei turite teisingesnių faktų, galite juos čia pat pataisyti ir papildyti tinkamais faktais!
Internetų gandai apie Pedofilijos skandalą
Drąsius Kedys - Andrius Ūsas - Violeta Naruševičienė - Jonas Furmanavičius - Pedofilų gynėjai - Kedofilai - Skandalo versijos - Neringa Venckienė - Laiškas niekam - Deklaracija prieš kedofilus - Garliavos skerdynės - Mergaitės išvadavimas - Aleksoto mūšis

Šiuose straipsniuose nėra jokios faktinės medžiagos, o tik žiniasklaidoje, internetų komentaruose bei šiaip pezaluose pasitaikančios nuomonės ir gandai

Pedofilijos skandalo versijos dauginasi, kaip triušiai, o tai jau rodo, kad visuomenės susidomėjimas - didžiulis ir nesuvokiamas, kaip išsireikštų neretas politikas - nesveikas ir isteriškas! Tai Pipedija vienareikšmiškai įvardina, kad ligšiolei tų versijų atsirado pakankamai daug, kad visuomenės poliarizacija ekspansyviai deformuotųsi į naratyvų generaciją!

Todėl pabandysim čia pavardinti visokiausias versijas, kokias užtikome... Tai jei dar ir kitų žinot, tai papildykit...

(dar žr.Pedofilų gynėjai ir kedofilai)


Žudikas yra Drąsius Kedys

Teisėsaugos versija

Prokurorų versija - kad Drąsius Kedys, įtardamas, kad Jonas Furmanavičius bei keli kiti asmenys tvirkino jo dukrą, bandė pasiekti teisingumą, tačiau vėliau nusprendė susidoroti. Todėl ir nušovė Joną Furmanavičių bei savo sugyventinės seserį, o tada mirė paspringdamas, po to mirė A. Ūsas, dar prokurorai gal norėjo dėl A. Ūso mirties apkaltinti Kedį, tačiau jau Kedys buvo gyvas, taigi teko ir jam paspringti...

Zamolskis ir Kedys

Trumpam išlindusi buvo ir tokia versija, kad kažkokiais būdais Drąsius Kedys susisiekė su su pagarsėjusiu Zamolskiu, apie kurį sklando nerišlios kalbos, kad šis besąs serijiniu samdomu žudiku. Versija greit užgeso, nes nekilo jokių palaikymo faktų...

Kedys ir Daktarai

Pagal šią versiją Drąsius Kedys galėjęs turėti ryšių su Daktarais, katrie buvo nepatenkinti tuo, jog Jonas Furmanavičius kažkada nuteisė Henriko Daktaro sūnų, tai kaip sakant, interesai sutapo... Daktarai gi žinia, ginklų bet kokių turi, o mainais už Kedžio pagalbą nužudant Furmanavičių, padėjo nužudyt Naruševičienę, o paskui ir paslėpė.

Kedys ir skinai

Sklindant kalboms, kad Drąsius Kedys buvęs skinas, taip kad kariškai ir agresyviai nusiteikę tautinių vertybių sergėtojai suteikė jam paramą - ar organizuotai, ar šiaip vienas ar keli nariai. Žinia gi - skinai dar ir ginkluojasi, tai galėjo ir pistoletą su duslintuvu gauti. Kedžio gi pistoletas nusikaltimo vietoje tiesiog iškrito, beskubant...

Kedys ir Juodvarniai

Labai jau panaši ši versija į versiją apie skinus, taip kad ir papildyt nedaug ką yra, bet čia jau įdomybės, kad atsiranda paaiškinimas, iš kur tas pistoletas su duslintuvu, nes jau kas kas, bet Juodvarniai buvę labai gerai ginkluoti.

Kedys tiesiog pakištas, kaip žudikas

Daktarai

Sako, esą Daktarai, sužinoję, kad Drąsius Kedys baisiai pyksta ant jų nekenčiamo Jono Furmanavičiaus, nutarė pasinaudoti proga ir pašalinti teisėją, kuris galėjo tapti ir teisėju Lietuvon begabenamo Henriko Daktaro byloje. O dėmesiui nukreipti ir buvo pakištas Drąsius Kedys, kurį nužudę, Daktarai gavo jo ginklus.

Pedofilai

Pedofilų tinklas, paaiškėjus, kad Drąsius Kedys susilaukė žiniasklaidos dėmesio ir sugebėjo išjudinti visuomenę, ėmėsi skubių priemonių. Šią versiją patvirtintų gal ir tai, kad žmogžudystė įvyko vos po kelių dienų nuo to, kai Delfis paskelbė straipsnį apie pedofilus, o Akistata nufilmavo kažkokią laidą: vargu, ar galų gale susilaukęs galimybės išjudinti reikalą iš mirties taško, Drąsius Kedys būtų ėmesis žudynių.

Saugumas

Pagal šią versiją pedofilų tinklas besąs labai didelis, o Drąsius Kedys užkabino vieną iš esminių jo grandžių, per kurią galėjo išaiškėti kardinaliai garsesnės figūros. Hotcommentary.com apie tai skleidžia nemažai kliedesių, įskaitant ir ekstrasensų blevyzgas, tačiau šią versiją patvirtintų tai, kad tyrimas buvo nesuvokiamai stabdomas įvairiausiuose prokuratūros skyriuose bei netgi vaiko teisių apsaugos tarnyboje. Žinia gi - pedofilija - pats geriausias šantažo įrankis.

Korupcionieriai

Versija, labai artima saugumo versijai, tik čia įtariama, kad kažkokia milžinišku kyšininkavimu susitepusi grupuotė suveikė, galimai dar ir su mafija, gal ir su Daktarais - matomai Drąsius Kedys ar tai jiems patogiu dėmesio nukreipėju tapo, ar dar kažką... Taip ar anaip, šita versija kažkokia nerišli truputį, bent jau kol kas.

Žydrųjų albinų klanas

Įtariamas, bet taip ir neišnaikintas Žydrųjų albinų klanas, susijęs su valstybininkais, jau senokai buvo siejamas su kažkokiomis visai neaiškiomis orgijomis, čia gi ir turėjęs gal kažkokių duomenų apie tai Jonas Furmanavičius ar Drąsius Kedys kažką atkapstęs. Nors ir visiškai spėlionių lygio, šioji versija įdomiai papildo kitas versijas.

Kitos versijos

Drąsius Kedys - Psichas

Pagal šią versiją - Drąsius Kedys tėra psichas, kuris kliedėjo, kliedėjo, vaiką užsimanė iš sugyventinės Laimos Stankūnaitės atimt, paskui paranojom kažkokiom apsirgo, visai kvankštelėjo, susigalvojo pedofiliją, apkaltino savo sugyventinę, o paskui visai nučiuožęs nuo stogo ėmėsi žudyti tuos, kas jo manymu galėjo trukdyti jo psichopatiškoms užmačioms. Tai šitą versiją anokia Laima Lavaste sukūrė, dar prieš žudynes paskelbusi, kad Drąsius Kedys pedofiliją išsigalvojo tik tam, kad apjuodintų Laimą Stankūnaitę.

Drąsius Kedys - pedofilas

Tai šita versija jau, atleiskite, pernelyg šlykšti, kad ir minėt vertėtų, bet vienok pastebėjom, kad kai kur visokiuose portaluose kažkokie keli komentatoriai labai intensyviai ją stumia, tai visvien gi reikia ir apie tai parašyt, kad objektyviais būt.

Pagal šiąją versiją Drąsius Kedys patsai tvirkino savo dukrą, o paskui, įtaręs, kad kažkas gali išaiškėti, ėmė viską versti ant jos motinos. Šiąjai kreipusis į Andrių Ūsą, įtariančių Drąsių Kedį kiekis padidėjo, tad šis ėmė šalinti liudininkus. Tai šita versija labai įdomi tuo, kad pagal ją Drąsius Kedys, norėdamas nuslėpti savo nusikaltimą, dar ir teisėją Furmanavičių kažkodėl nutarė nužudyt, o visokius įtarimus po visą žiniasklaidą paskleist, o paskui dar ir įsivelt į žudynes, kad išvis išgarsėtų.

Drąsius Kedys nesusijęs

Paskutinė gi versija yra tokia, kad Drąsius Kedys išvis nesusijęs su žudynėmis - jis tiesiog bandė kovoti teisiniais būdais. Tačiau į reikalą įsivėlė kažkuo susiję žudikai, kurie tiesiog pabandė pasinaudoti Drąsiaus veiksmais, kaip priedanga, jį pakišdami. Taikinys buvo Jonas Furmanavičius, o žinomoje vietoje buvusi Violeta Naruševičienė tiesiog tapo patogiu taikiniu, tam kad nukreipti teisėsaugą neteisinga linkme, mat ir Andrius Ūsas, ir ypač Laima Stankūnaitė buvo žymiai sunkiau susekami. Tačiau vos nušovus teisėją Joną Furmanavičių, apie tai buvo paskelbta per žiniasklaidą, tad išsyk šitai sužinojo ir Drąsius Kedys, kuris suprato, kad visi įtars jį. Todėl ir nutarė pasislėpti. Vienas iš pastarosios versijos variantų - kad ir patį Drąsių Kedį galėjo sučiupti tie patys žudikai - tyčia tam, kad visiškai supainiotų šios istorijos galus.

FSB operacija

Dar viena, vėliau pasirodžiusi versija - kad tai yra ypatingai kruopščiai parengta FSB operacija, kurios metu buvo atrenkami potencialūs dalyviai specialiai galingam politiniam skandalui sukelti. Aukštu intelektu nepasižymintis Drąsius Kedys, įtaręs pedofilija ganėtinai aukšto rango veikėjus, buvo tiesiog pasirinktas kaip tinkamas skandalo įrankis. Bevažinėdamas į Rusiją, jis buvo tikslingai apdirbtas NLP metodus įvaldžiusių darbuotojų, kurie jį ir įtikino tuo, kad pedofilija buvo. Jau vėliau buvo įvykdyta ir operacija su žudynėmis, tuo pačiu buvo nužudytas ir pats Drąsius Kedys. Operacijoje Lietuvoje dalyvavo 3-5 FSB agentai, operacijos tikslas - visiškai diskredituoti teisėsaugą Lietuvoje ir taip sukelti suirutę, kurios metu būtų galima įgyvendinti kitus tikslus.

Yra ir dar keli pastarosios versijos variantai, vienas iš jų teigia, kad šią operaciją įvykdė CŽV, tam, kad nukreipti visuomenės dėmesį nuo CŽV centrų skandalo, kitos versijos - irgi panašios, su įvairiomis variacijomis.

Neringa Venckienė - negailestinga organizatorė

Pagal šią versiją Neringa Venckienė besanti šeimos galva - apygardos teisėja, tai čia ne juokas, o dar ir jos vyras Advokatų bendruomenės pirmininkas, tuo tarpu Drąsius Kedys tebuvo šeimyninė torpeda, o kažkuriuo momentu pasipainiojo šiam panikė, Laima Stankūnaitė, katra įsitaisė vaiką, o teisiškai visas Drąsiaus palikimas šiam ir priklausytų, o kadangi šis buvo psichas, katras ilgai negyventų ir taip, tai Neringa Venckienė susirūpino, kad kažkokiai prašalaitei per vaiką neatitektų šeimos melejonai. Tik vat pasimaišė tos prašalaitės gudresnė sesuo Violeta Naruševičienė, kuri dasibeldė iki Andriaus Ūso, o tasai, norėdamas sau pasidaryt reklamą, pasamdė vilniškius advokatus, kurie, atvykę į Kauną, dėjo skersą ant to, kad kažkokie čia venckų-kedžių šeimyniniai ryšiai visur, taip kad ir teko galvot visokias istorijas, o paskui - dar ir žudyt...

Landsberginių sąmokslas

O čia jau tobuliausia galimai versija, kad išties dėl visko kaltas Landsbergis, kuris specialiai surezgė ir suplanavo sąmokslą, pagal kurį pašalintų iš prokuratūros šiai vadovavusius žmones, ir visur prakištų savus asmenis į teisėsaugą. Padedamas savo PR specialistų bei teroristų, kuriuos įvardijo kažkokia ten Seimo komisija, Vytautas Landsbergis apkvailino ir Drąsių Kedį, ir venckus, ir prokuratūrą, jo smogikai nužudė du nekaltus žmones, sukėlė psichikos ligą mergaitei, paskui nužudė patį Drąsių Kedį, o viskas tiktai tam, kad konservatoriai užgrobtų valdžią.

Drąsius - aferistų auka

Kaip pranešė kažkoks laikraštis, taip ir neįvardinęs kažkokio ten aferisto, besąs kažkoks ten slaptas aferistas, kuris slapta visiems kabina makaronus ir pardavinėja padirbtus dokumentus. Tai vat šis ir pripliurpė Drąsiui Kedžiui bet kokių nesąmonių, kad tik pinigus iš šio išviliotų, o nekaltai apgautas Drąsius Kedys ėmėsi nekaltai apšmeižtų žmonių žudynių, tuo tarpu tasai aferistas taip ir liko nežinomas, nes nei ten kas jį įvardijo, nei ką, bet šita versija viską ir paaiškintų, įskaitant ir tai, kad klastingasai nežinomas aferistas paskui nužudė Drąsių Kedį, pasprangdindamas jį žolių, šokolado ir degtinės mišiniu miške.


Reziumuojant

Taigi, kaip matome, versijų tiek, kad net ir Velnias koją išsisuktų. Taip kad čia jau patys galite dėlioti faktus, aiškintis ir spręsti, kas ir kaip.