Panaudosite ateityje: Kalbu iš patirties (pvz. LSP atvejis kai nepamini, jog LSP atsiperka per tam tikrą laiką, apie VDU dėstytoją kurį be įrodymų liepė tučtuojau išmesti, apie į rektorius pretenduojančią kandidatės perdėtą išaukštinimą, apie melagingus bendrabučių mokeščius karantino metu, turiu mintyje apkaltino Vilniaus universitetą nemažinant mokeščių, nors mažiausi visoje Lietuvoje ir daugybę kitų atvejų). Visa tai kas jūsų parašyta yra tiesa. Galima būtų paminėti, kad jie negerbia kitų pažiūrų žmonių išskyrus progresyvių kairiųjų - neomarksistų. Su kitų pažiūrų atstovais susidoroja, ypač fb platformoje, kur jie neretai skleidžia nepilną arba tiesos neretai neatitinkančią informaciją, kai kas nors viešai apie tai praneša, juos mesdami iš grupių.