111.jpg

Tamista iškilmingai abdovanotas Pipedijos medaliu už nuopelną, skleidžiantį humorą beigi satyrą

Kūrybibiškiausias pilnaties metu.