Pipedija - tautosaka, gandai, kliedesiai ir jokios tiesos! Durniausia wiki enciklopedija durnapedija!


Kurt Schneider asmenybės sutrikimų klasifikacija

Iš Pipedijos - durniausios enciklopedijos.
22:29, 17 gegužės 2020 versija, sukurta Pikachu (Aptarimas | indėlis)
(skirt) ← Ankstesnė versija | Dabartinė versija (skirt) | Vėlesnė versija → (skirt)
Jump to navigation Jump to search

Kurt Schneider asmenybės sutrikimų klasifikacija buvo pirmas kliniškai statistiškai išskirstytas asmenybės sutrikimų sąrašas, kurį toksai Kurt Schneider sudarė, dirbdamas kažkokiame durnyne. Nors sąrašas buvo nelabai pasiteisinęs praktiškai, tačiau tai visgi buvo pirmas ne teorinis, o praktinis bandymas suklasifikuoti visokias psichopatijas, žiūrint ne tik į nusikaltėlius, bet ir bendrai įvairius žmones.

Esminis Kurt Schneider įvardintas teiginys buvo tai, kad pscihopatinės asmenybės - tai nėra kokie nors sociopatai ir pavojų keliantys žmonės, o kad tai yra žmonės, kurių mąstymas yra stabiliai ir visose srityse pažeistas taip, kad arba jie patys dėl to kenčia, arba aplinkiniai ir visuomenė dėl to kenčia. Kitaip tariant, dėl mąstymo pažeidimo nesigauna palaikyti stabilios, pilnavertės socialinės, darbinės, šeimyninės ar dar kažkokios sąveikos tarp to žmogaus ir aplinkinių.

Būtent Kurt Schneider akcentavo tai, kad asmenybės tipai neatitinka asmenybės sutrikimų ir jiems neturi būti taikomos tos pačios skalės, ką darė, pvz., visokie sovietiniai psichiatrai, kurie asmenybės tipų neskirdavo nuo psichopatijų, sukurdami visiškai nesąmoningą klasifikacijų ir diagnozavimų jovalą.


Asmenybės sutrikimų ir asmenybės tipų neatitikimas

Kurt Schneider atkreipė dėmesį į vieną itin svarbų dalyką: kad dažniausiai, kai tik naudojama kokia nors asmenybės tipologija, tai bandoma žmones klasifikuoti priešingybių skalėse, tačiau tai yra visiškai netinkama asmenybės sutrikimams, nes asmenybės sutrikimas pasižymi ne kažkokiu per dideliu kažkurios charakteristikos stiprumu, o esminiu tos srities pažeidimu.

Pavyzdžiui, galima būtų įsivaizduoti asmenybės tipavimą pagal skalę "sprogstamas energijos kiekis" - "visiškai nesužadinamas žmogus", tačiau tai tebūtų asmenybių tipavimas, kuris nerodytų to, kad patologijos atveju sprogstamumas reiškia elgesį su nevaldomu smurtu, o nesužadinimas reiškia ne šiaip susilpnėjusias emocines reakcijas, o, pvz., negebėjimą išvis suprasti emocijas.

Analogiškai, galima būtų įsivaizduoti asmenybės tipavimą pagal skalę "silpna valia" - "stipri valia", bet tai vėlgi nebūtų tinkama skalė asmenybės sutrikimams, nes asmenybės tipų atveju tai reikštų skalę žmonių, kurių vieni sugeba siekti tikslo, o kiti visai nesugeba. Asmenybės sutrikimo atveju valios nebuvimas reiškia žmogų, kuris tiesiog visiškai nekontroliuoja savo veiksmų, o neadekvataus stiprumo valios suveikimas reiškia tiesiog neadekvatų užsiciklinimą ant kažkokio dalyko.


Asmenybės sutrikimų klasifikacija pagal Kurt Schneider

Tai pagal Kurt Schneider gavosi tokie asmenybės sutrikimai arba psichopatinės asmenybės:

  • Su nenormalia nuotaika ir elgesiu arba hipertiminiai - hyperthymische
  • Nesaugūs jautrūs arba depresyvūs - depressiv
  • Nesaugūs anankastiniai (bejėgiai, pasiduodantys) arba tiesiog nesaugūs - selbstunsichere
  • Fanatiški - fanatische
  • Savimi pasitikintys arba dėmesio siekiantys - geltungsbedürftige
  • Emociškai nestabilūs - stimmungslabile
  • Sprogstamieji - explosible
  • Beširdžiai arba emociškai buki - gemütlose
  • Silpnavaliai - willenlose
  • Asteniški - asthenische

Kaip ir daugelis kitų ano meto pscihiatrų, Kurt Schneider nelabai skyrė neurozių nuo realių asmenybės sutrikimų, o kartu painiojo šiuos su visokiomis sunkiomis psichopatijomis ir tiesiog antisocialiu asmenybės sutrikimu.