Kryžiuočiai

Kryžiuočiai buvo tokie vokiečiai iš senovės, irgi kaip ir naciai kažkokie, kur Lietuvą puolė, žmones žudė, kapojo, kaimus degino, o lietuvius vergijon vedė. Tai dar ir kitų buvo - kalavijuočiai vadinosi.

Tai kryžiuočiai nuo kalavijuočių nelabai ir skyrėsi, tik sako, ant krūtinės vieni kryžių nusipiešdavo, katras į kalaviją panašus, o kiti kalaviją nusipiešdavo, katras į kryžių panašus. Tai ir vieni, ir kiti krikščionys kažkokie, kaip ir sekta tokia viduramžiška, kur visus versdavo arba į ją įstot, arba užmušdavo, nes jei ne sektantas - vadinasi pagonis.