Kontrabandininkai

Kontrabandininkai - gi viena iš seniausių profesijų Lietuvoje, o ir šiaip gi esame vienintelė šalis, kur kontrabandininkai visuotinėj pagarboj ir netgi vadovėliuose mokinukams apie juos pasakojama, kaip apie didvyrius. Gi žinia, juk knygnešiai irgi kontrabandą gabeno!

Tai senų seniausiais laikais kontrabandininkai veždavo į Lietuvą druską bei prieskonius, vėliau gi, Caro laikais - knygas, o jau Tarpukariu - alų, apelsinus, degtinę ir degtukus.

Lietuvai atkuriant nepriklausomybę 1990, kontrabandininkai organizavo Lietuvos diplomatų išvykas, vežė į šalį užsieny atspausdintus pašto ženklus, kad Lietuvos paštas galėtų dirbti, o ir šiaip visokias pirmo būtinumo prekes.

Darbar gi kontrabandininkai veža į Lietuvą cigaretes ir vaistus, nes vietiniai vertelgos, monopolizavę rinką visaip, kainas užkėlė taip, kad normalūs žmonės šių prekių niekaip negali legaliai nusipirkti.

O tai ir technika įvairiausia, katrą dabartiniai kontrabandininkai naudoja, o ir meistriškumas: tai ir tikras ralis, su greičio etapais bei tiksliais atvykimo laikais (neduokdie minute per anksti ar per vėlai!), idantinai prasmukti tarp patrulių, ir garsieji lėktuvai An-2, ir netgi akvalangai, katrais apsitaisę povandeniniai narai pertempinėja per Nemuną cigarečių siuntas... O gi dar galim prisiminti ir garsiuosius slaptus spiritotiekius tarp Lietuvos ir Baltarusijos ar Latvijos - kai kurie gi net kelių kilometrų ilgio buvo po žeme nutiesti!

Taip kad kontrabandininko profesija išties apipinta legendomis...