Klounas - gi ne kas kitas, kaipo koks nors seimūnas, ypačiai dar iš pramogų verslo atėjęs, taip kad ir būna, atėjo koks juokdarys valdžion ir šposus išdarinėja.

Kažkoks klounas visame gražume, galimai dažnas pipedas panašiai atrodo, o jei ir neatrodo, tai vertėtų taip aprengt ir į gatvę paleist, idantinai visi pamatytų tikrąjį veidą

Tai čia netgi nei vardint nereikia, nesgi kai Valinskas su savo prisikėlėliais ėjo į rinkimus, tai visi ir sakė, kad klounų partija, o paskui ir patį Seimą ėmė cirku vadint.

Tai kaip sakoma, tai štai jums ir prašom, netgi ne šiaip sau, o visame gražume!