Klaustux

Klaustux - toksai blogeris iš seniai merdinčio LiveJournal. Kartą, kai tasai LJ jau seniai buvo numiręs, ten atėjo Pipedijos veikėjai ir parašė į Pipedijos blogą apie tai, kad jau nieko tenai tame LJ nėra likę. O tada atėjo Klaustux ir pakomentavo.

Štai jums ir prašom, visame gražume - kuo gražiausias anachronizmas, kuriam netgi internetuose laiko tėkmė negalioja, nes kai visi jau seniai sėdi kokiame nors Popo, Facebook ar Google Plus, kai kurie tuo tarpu vis dar kankinasi kažkokioje rusiškoje blogofermoje.

Visgi reikia pridėti, kad ir patsai Klaustux jau nuo kokių 2011 metų nieko neberašo...


Dar žr.