Pipedija - tautosaka, gandai, kliedesiai ir jokios tiesos! Durniausia wiki enciklopedija durnapedija!


Karaimai

Iš Pipedijos - durniausios enciklopedijos.
20:27, 15 birželio 2013 versija, sukurta Fandorina (Aptarimas | indėlis)
(skirt) ← Ankstesnė versija | Dabartinė versija (skirt) | Vėlesnė versija → (skirt)
Jump to navigation Jump to search
Karaimas, atliekantis kibinų garbinimo ritualą...

Karaimai - kibinų garbintojų sekta, kadaise žiloje senobėje atskilusi nuo žydų, katrų rabinai nesutiko įrašyti kibinų į košer sąrašą. Bendrai imant tai karaimai yra tie, kuriuos visi žurnalizdai painioja nuolat su totoriais ir būtinai savo straipsniuose pamini, kai kažką rašo apie islamą.

Karaimai dažnai būna labai kieto būdo, baisiau nei žemaičiai, tad turėkit omeny šitai: jei tik kas užpuola ar įžeidžia, tai mušasi be pasigailėjimo...


Karaimų religija

Karaimai gyvena Trakuose ir aplinkui, verčiasi tuom, kad gamina ir šlovina kibinus ir verčia tuom užsiimti visus, užklydusius į tą kraštą. Retas lietuvis išsisuka nuo to privalomo visiems anuose vietose ritualo.

Net ir didžiausi katalikai netatsispiria šio nežmoniško kulto garbintojams ir, kad ir persižegnoję, būna priversti atsilaužti šv.Kibino kūno ir gurkštelėti jo syvų! Už tokią mirtiną nuodėmę kunigai jiems paprastai skiria sukalbėti 1000 "sveikamarijų" ir 200 "tėvemūsų".


Kaip karaimai pateko į Lietuvą

Pasak legendos, karaimus į Trakus atsigabeno Vytautas Didysis, savo žygių metu tapęs slaptu kibinų garbintojų sektos pasekėju.

Tai įvyko taip: nukakęs prie Juodosios jūros Kryme kunigaikštis ne tik girdė joje savo žirgus, bet ir pats neatsargiai iš jos gurkštelėjo. Yra kita versija: prieš tai nusišlapino, o tik po to, šiek tiek pajojęs palei srovę atsigėrė. Bet juk savo myžalų, nes jojo palei srovę!

Jis, kaip ir dauguma lietuvių, net neįtarė, kad ta velnio jūrą yra tokia sūri! Ir čia pasisuko toks vietinis, kuris pakišo besispjaudančiam sūriu vandeniu Vytautui gabaliuką kažko karšto, skanaus ir sultingo: - "Girdi, užkąsk, nepasididžiuok, mielas ponę", o anas ir neatsilaikė.

Tiek ir užteko, kad pagonis Vytautas pataptu kibinų garbintojų kulto pasekėju. Nieko jis kitiems pagonims nesakė, o liepė karaimams susikrauti daiktus ir važiuoti kartu su juo į Lietuvą, kur jie gyvens šalia jo pilies ir kasdien aprūpins karštais kibinais. Kaip tarė, taip padarė.

Tai nuo to laiko karaimai ir gyvena Trakuose. O kibinų garbinimo vietų pradeda atsirasti jau ir Vilniuje.