Ispanai - tauta, gyvenanti kažkur Europojos pietuose. Tai ta pati tauta, kuri labai nemėgsta lietuvių - taigi keistai buvo, kad pradžioj mėgo, o paskui ten Lietuvos ambasadoriumi tapo anoks Mečys Laurinkus, o jau tada po kiek laiko paaiškėjo, kad ispanai yra labiausiai pasaulyje lietuvių nekenčianti tauta gal, netgi gal labiau už kokius netgi rusus. O dar kiekvienas žino, kad dauguma ispanų yra čigonų kilmės.

Dar ispanai garsėja, kad dienomis, vidury darbo dienos eina miegot, ir dar mano, kad tai normalu, tai šitą reiškinį jie patys vadina siesta. Taipgi dar garsėja populiariomis viešomis karvių skerdynėmis, kurias rengia stadionuose, o kartais netgi ir gatvėse, kur minios žmonių bando ar ten išsisukti nuo puolančių karvių, ar tai jas nudėti.