Glušas arba glušius - vienas iš ganėtinai švelnių lietuviškų keiksmų. Bendrinėje kalboje dažniau reiškia tiesiog kvailį, lėtai mastantį, siauresne prasme ir naujesniais laikais kartais gali būti vartojamas priekurčiam apibūdinti.

Žodžio "glušas" kilmė neretai siejama su rusų žodžiu "gluchoj", tačiau pilno pagrindimo nėra, nes žodžio prasmė gerokai skiriasi, plg. su senesnių žmonių pasakymais: apglušinti (apkvailinti), ar tu visai apglušai? ("ar tu jau visai durnas?") ir pan.

Dėl rusų kalbos įtakos paskutiniu metu žodis "glušas" įgauna artimesnę rusiškam "gluchoj" žodžiui prasmę.


Dar žr.