Pipedija - tautosaka, gandai, kliedesiai ir jokios tiesos! Durniausia wiki enciklopedija durnapedija!


Garliavos skerdynės

Iš Pipedijos - durniausios enciklopedijos.
01:26, 10 lapkričio 2012 versija, sukurta Pirdalai (Aptarimas | indėlis)
(skirt) ← Ankstesnė versija | Dabartinė versija (skirt) | Vėlesnė versija → (skirt)
Jump to navigation Jump to search
Vienas iš nedaugelio kadrų, kur užfiksuota, kaip žmonės miršta po smogikų įsiveržimo

Garliavos skerdynės įvyko patų ankstų 2012 metų Gegužės 17 dienos rytą netoli Kauno esančiame Garliavos miestelyje. Į Kluonio gatvės namus įsiveržę valdžios banditai ir smogikai mušė ir daužė žmones, skerdė moteris ir trypė Lietuvos vėliavą. Nuo 40 iki 100 žmonių buvo suimti ir nepranešus nieko jų artimiesiems, išvežti nežinoma kryptimi. Kai kurie buvo išnešami, o ne išvedami, taip kad jau galėjo būti mirę. Visi išvežtieji dingo be žinios ir spėjama, kad buvo nužudyti[reikalingas šaltinis].

Dėl nusikaltimų prieš žmogiškumą turės atsakyti Lietuvos valdžia prieš teismą, bus Strasbūre byla, o svarbiausiai bus byla prieš Dievą.

Nekaltus vaikus, našlaičius kankinę, pedofilai ir erodai, žmonėms grąsino patrankomis ir elektros šokais, purškė į veidus nuodingas dujas ir stumdė. Daugelį dorų Lietuvos piliečių tą kartą matė paskutinį kartą ir daugiau nei karto nematė niekas. Tam, kad neliktų įrodymų, visos kameros buvo nusuktos į viršų, o žmonės, kurie filmavo buvo mušami, išvežami be žinios. Pakalikai atimdinėjo fotoaparatus, videokameras, netgi telefonus iš žmonių, kad įrodymų pas nieką neliktų.

Prisidengė Velnio apsėsta Laimutė Stankūnaite, išvežė mergaitę, o nepaklausė niekas, ko nori mergaitė. Anstolė raudoną ploščių užsivilkusi kai komunistė ir su juodai apsirengusiais šarvuotais bajevykais, tais enkavedistais ir nemąstančiais zombiais įsiveržė, daužė langus ir baldus, mušė žmones. Paskui apkaltino Neringą Venckienę, kad ši mušė rankomis policininką ir sunkiai jį sužalojo, tai dabar kels bylą, kaip velioniui Drąsiui Kedžiui, kad pasikėsino užmušt pareigūną, o po to kalėjimo kameroje ras užspringusią naktipuodžio turiniu, kaip atrodo kažkokiem liguistiem fantasmagorikam, kurie tebeserga ūsizmu ir visur mato kraują bei tešmenis su pinigais.

Bet nubaus dar juos Dievas, ir tegul pasiaiškina Prezidentė, kodėl nieko nedarė, kodėl nesiėmė nieko prieš tuos veiksmus.

Gedi pagrobtų ir nužudytų žmonių, laisvės gynėjų artimieji.


Garliavos skerdynės liaudies kūryboje

Liūdnos eilės, papasakotos įvykiams atminti ir nusakančios visą liūdnąją padėtį, kuri susidarė. Ašaras, kraują ir juodą juodumą nusileidusią ant Lietuvos:

Baisi, juoda, kraujuota,
bejausmė, negyva.
Be sąžinės, be proto,
„mentovska“ Lietuva.
Per ašaras, per kraują,
atbukusiais veidais.
Guminių kulkų salvėm,
“jie“ į namus ateis.
Kurčių mankurtų puotoj,
į purvą suminta.
Išniekinta, išduota,
vaikystė ir Tauta…


Aukos ir protestai

  • Taip pat pranešama apie daugybę aukų - Gegužės 19 dieną Lapių savartyne liudininkai pastebėjo, kad nežinomi asmenys degino krūvas lavonų, aplieję benzinu.
  • Bent keliolika kunigų paskelbė, kad eis į politiką. Kunigai reikalauja paties Popiežiaus aiškios pozicijos ir įvykių pasmerkimo.
  • Apie aukas, dingusius ir sužalotus žmones kalba TV, rodomi sunkiai sužaloti žmonės, tarp jų ir moterys su vaikais.
  • Gegužės 19 prie Prezidentūros vyksta mitingas, kur jau susirinko virš 100 tūkstančių žmonių, minia netelpa į gatves, todėl dalis susirinkę prie Vilniaus Katedros.
  • Lietuvos Prezidentė skubos tvarka išskrido į JAV, matomai slėptis nuo įtūžusių žmonių, prisidengdama NATO susitikimu, tačiau ją užsieniuose pasitiko apie 20 tūkstančių žmonių demonstracijos.
  • Muzikos dienos svečiai dalijosi įspūdžiais: "Atvažiavau į [Vilnių] pažiūrėti gatvės muzikos. Bet labiau mane nustebino pagyvenę seniai nešantys plakatus su užrašu: "išgirskit pagaliau, aš noriu gyventi su Neringa" Ko jie visi taip veržiasi gyventi pas tą Neringą? ir kodėl prie Dalios durų? Dalia neleidžia pas Neringą išsikraustyti??"
  • Vilniuje policija pranešė, kad prieš minią gali panaudoti specialias priemones.


Dar žr.

  • Vėliau besivystant įvykiams, kai kurie prognozuoja jau, kad per multiversumo kanalus gauta informacija apie milžinišką mūšį, laukiantį prie Aleksoto, gali pasitvirtinti, tiktai dėl įprasto neapibrėžtumo, mūšio baigtis dar neaiški. Tačiau Pipedija jau turi informaciją, kurią galite sužinoti iš straipsnio apie Aleksoto mūšį.
  • Tuo tarpu gi paralelinėje visatoje vyko Mergaitės išvadavimas.
Internetų gandai apie Pedofilijos skandalą
Drąsius Kedys - Andrius Ūsas - Violeta Naruševičienė - Jonas Furmanavičius - Pedofilų gynėjai - Kedofilai - Skandalo versijos - Neringa Venckienė - Laiškas niekam - Deklaracija prieš kedofilus - Garliavos skerdynės - Mergaitės išvadavimas - Aleksoto mūšis

Šiuose straipsniuose nėra jokios faktinės medžiagos, o tik žiniasklaidoje, internetų komentaruose bei šiaip pezaluose pasitaikančios nuomonės ir gandai