Esmas - tai savaime viskas visume, žymi sąvoka, kurią į filosofinį diskursą įvedė žymusis Šliogeris. Per daugelį šios sąvokos gyvavimo metų Pipedijos mokslininkams pavyko išsiaiškinti, kad esmas - tai savo esme yra kažkosai tai blėnuo.

Esmas savo esme yra stabilus, bet kintantis, todėl jo esatį sudaro kismo virsmas bei virsmo kismas.

Dabar gi dar esmas vadinamas būna kitaip – Visuomis.