Esą esą

Esą esą lietuviškoje šnektoje atvejų, kai du vienodi žodžiai iš eilės. Nei neabejotina, kad tai ne sviestas sviestuotas ogi atvirkščiai - toks nuostabus atvejis, kaip reta tepasitaiko. Kitigi teigia, esą esą tokių dvižodybių, kurių reiktų vengti, bet tai jau ir mes čia galėtumai pridėt, esą esą supistagalvių kalbainių, katrieji nei lietuvių kalbos nemoka ir iš mūsų mūsų protą nori atimti. Tai tai jau jums čia nuspręst geriau telieka, kur čia akivaizdi teisybė, o kur kalbainiškas bukumas.

Taip kad ir vartotina šitai irgi skleistina, nes ir pagrįsdami visur galite tuomi pasiteisinti, tardami, esą esą dar neišnykusių kalbos vertybių! Tai tai jums verta įsiminti.