Emma Goldman

 Crystal Clear app help index.png 
Bent dalis šiame straipsnyje išdėstytos faktinės medžiagos kelia abejones, o jei tiksliau - panašu į šyvos kumelės sapną.
Įtariame, kad čia tik gandai apie alternatyvią realybę, su šiuo pasauliu (aprašomais faktais, įvykiais, daiktais ir žmonėmis) neturintys nieko bendra. Todėl paskelbtas paneigimas, kuris viską neigia.
Konkrečias pastabas skaitykite straipsnio aptarime. Ir nepamirškite - jei turite teisingesnių faktų, galite juos čia pat pataisyti ir papildyti tinkamais faktais!

Emma Goldman - viena garsiausių pasaulyje lietuvių, kilusi iš Kauno, tačiau vos 16 metų tebūdama, 1885 emigravo į JAV, kur greitai pagarsėjo, kaip anarchistė ir feministė. Gimė 1869 metais, taip kad paskutinis skaičius čia simbolizuoja 69 ir anarchofeminizmą, bet garantuoti negalim.

Graži žavinga jauna miela protinga mergina 1886 metais, vos atvykusi į Ameriką, Ema Goldman išsyk pavergė žmonių širdis

Amerikoje Emma Goldman pagarsėjo kaip teroristė, už ką buvo sodinama kalėjiman, bet jau visai kantrybės taurę tenykščiai valdžiai perpildė, kai ėmė visur platinti informaciją apie tai, kaip reikia naudoti prezervatyvus, katrie tais laikais kažkodėl buvo nelegalūs. Tai už šitai amerikonai 1919 ją deportavo į tuometę šviežiai komunistinę Rusiją.

Piktavališka vertelgų žiniasklaida paskui labai pyko ant Emos Goldman, bet žmonės išsikirpdavo abrozdėlius ir klijuodavo ant sienų, taip išreikšdami palaikymą

Po to, kai JAV kažkoks ten Leon Czolgosz nužudė kažkokį ten prezidentą McKinley, ponia Ema Goldman buvo visaip garbstoma, kad čia jinai vien savo kalbomis privedė kažką iki terorizmo, todėl ta žmogžudystė ir įvyko. Tai paskui dar buvo, kad teko jai persivadindinėti į ponią E.G. Smith, kur tos raidės simbolizavo viską. Užtat laikraščiai aiškino, kad Ema goldman esą ragana ant šluotos, susidėjusi su satanizmu bei pačiu Šėtonu ir atvykusi į JAV ne iš Lietuvos, o iš pačios Gehenos.

O štai kol buvo Rusijoje, nesenai dar ir veikiliai moteriai susisuko galva, todėl anoji pabandė susidėt su bolševikais, bet tada greitai ana ir susiprato, kad nors išeji kalbėjo gražias kalbas, tikrovėje tebuvo paprasčiausi vagys, galvažudžiai ir plėšikai. Taip kad inteligentiška moteris staigiai tapo aršia antikomuniste ir pabėgo į Vakarus, kur iki pat gyvenimo galo kovojo už anarchiją, liberalizmą ir laisvę.